STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Rondom GWW op InfraTEch 2019

Rondom GWW Plein

Onder het hoofdthema VERNIEUWING IN KETEN SAMENWERKEN heeft de Stichting Rondom GWW deelgenomen aan InfraTech 2019 - FUTURE PROOF, 15-18 januari 2019 in AHOY.

Tijdens de Beurs hebben we onze ambitie van dit hoofdthema over het voetlicht gebracht. Uitgewerkt in de thema's SAMENWERKEN vanuit VERTROUWEN en MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN en HUMAN CAPITAL zijn we met onze partners aan de slag gegaan en hebben dit over vier dagen uitgewerkt.

SAMENWERKEN vanuit VERTROUWEN gaat over het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN en HUMAN CAPITAL is voor ons een antwoord op het tekort van werknemers in onze branche. Zijn we als participanten binnen de Stichting aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers? Wat bieden we als opdrachtgever de toekomstige (jonge) collega’s en huidige excellente medewerkers?

Gedurende vier dagen hebben we met de volgende dagthema's invulling gegeven aan bovenstaande thema's:

SAMEN


  • WERKEN AAN DIGITALISERING EN INFORMATISERING

  • WERKEN VANUIT VERTROUWEN

  • IINOVATIES EN DUURZAAMHEID DUURZAAMHEID TOEPASSEN

  • ONTWERPEN VAN EEN GROENBLAUW SCHOOLPLEIN

Wordt vervolgd.


MKB Convenant in plan Staatssecretaris

Open MKB Convenant

Het Open MKB Convenant staat voor ons voor het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen. De inkoopstrategie van betrokken partijen in de bouwketen biedt maximale ruimte voor inbreng van onderscheidend vermogen in technisch, kwalitatief, financieel, innovatief en procesmatig opzicht voor de oplossing van projecten.

Wat hebben we hiervan in 2018 gerealiseerd:

  • Heldere en concrete afspraken maken over toedeling van risico’s is ‘normaal’.
  • Vroegtijdige kennisdeling en -inbreng is geborgd in het proces.
  • OG geeft aan ON de gelegenheid om zijn vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van projecten.
  • OG heeft een daarbij passende inkoopstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de eigen organisatie.
  • De samenwerking leidt tot waardecreatie en kostenreductie.

Op 17 januari 2019 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Kwaliteit, Mona Keijzer, haar MKB-Actieplan toegelicht en aangegeven hoezeer zij de programmatische aanpak van het Open MKB Convenant met de gemeente Rotterdam prijst.

Wordt vervolgd.


Agnesschool wint Ontwerp Prijsvraag

GroenBlauw Schoolplein

De Stichting Rondom GWW heeft met medewerking van de Gemeente Rotterdam een ontwerp prijsvraag uitgeschreven voor scholieren van de lagere scholen op Rotterdam-Zuid. Uit de 77 lagere scholen op Zuid hebben op 18 janauri 2019 tijdens InfraTech twee finalisten gestreden om de waardecheque van 50.000 euro om hun ontwerp te laten realiseren.

Vanaf september 2018 zijn een aantal scholen op Zuid druk in de weer geweest om hun eigen schoolplein om te vormen naar een groen-blauw schoolplein. Uit de ingeonden ontwerpen zijn begin december door de jury twee finalisten bekend gemaakt, De Wissel en de Agnesschool.

Op vrijdag 18 januari was het dan zover. Beide scholen werden met de bus opgehaald en naar AHOY gebracht. In het theater van het Rondom GWW Plein werden eerst de beide ontwerpen voor het groen-blauwe schoolplein geresenteerd, waarna de jury in beraad ging. Om 13:30 werd de uitslag bekend gemaakt, na eerst te hebben duidelijk gemaakt dat de stichting Rondom GWW voor beide scholen zich zal inzetten om beide gepresenteerde ontwerpen, samen met de gemeente Rotterdam en het waterschap Hollandse Delta, te realiseren.

En de winnar is: Agnesschool. Website van het winnende ontwerp.

Wordt vervolgd.


Verder op deze website...

Nieuws

Samen met de markt Den Haag
Jaarlijkse gezamenlijke marktdag ‘De Markt zijn we Samen’ van Gemeente Den Haag, MKB Infra en Bouwend Nederland.

MKB Convenant Dordrecht
In 2017 en 2018 hebben de gemeente Dordrecht en stichting Rondom GWW een aantal bijeenkomsten georganiseerd die moeten leiden tot betere samenwerking in een open MKB Convenant.

Marktdag Durven, Doen, RDM Campus
Stichting Rondom GWW, Netwerk Regioingenieurs en Bouwend Nederland organiseerden een Ketensamenwerkingsbijeenkomst 'Durven, Doen'.

MARKTDAG AMSTERDAM: initiatief tot oprichting Kring Amsterdam"
MKB krijgt voet tussen de deur bij infra-opdrachtgevers: Krampachtige omgang verdwijnt.

KETENSAMENWERKING: MARKTDAG "DURVEN, DOEN"
Stichting Rondom GWW met het Netwerk Regioingenieurs.

van straat naar StraaD
De Straad van de toekomst!!

RONDOM GWW OP INFRATECH 2017
Stichting actief op InfraTech 2017.


Ketensamenwerking

Buitenwerk, Samen Sterk