Stichting Rondom GWW
Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

van straat naar StraaD
Initiatief van Bosch Slabbers in samenwerking met Stichting Rondom GWW, Buro Berg, Den Haag, Rotterdam, Delfland, Schieland en Krimpenerwaard, Rebel, RIONED, VP Delta en STOWA.

Het is de ambitie om elke straat in Nederland om te vormen van straat naar StraaD.

De eerste StraaD-krant (2016) laat uitgebreid zien wát er mogelijk is, van geveltuin tot kabelgoot, van waterschutting tot beweegtegels. Integrale maatregelen die de leefbaarheid verhogen.

De tweede StraaD-krant laat zien ‘hoe’ we de StraaD kunnen realiseren:

Je leest de antwoorden in de

Hoe maak je de straad?

De wereld van de StraaD is mooi maar complex. We hebben te maken met veel partijen, veel regels en verstopte potjes met geld. Er is geen kant-en-klaar plan om de StraaD te realiseren. Het is vooral een kwestie van ambitie, van lef tonen, doen en doorzetten. Van stap voor stap een weg zoeken, elke keer weer opnieuw en elke keer een andere weg. Want ja, de StraaD is maatwerk.


Flexibele potjes. Binnen bestaande potjes bestaat vaak flexibiliteit. Met 10% flexibiliteit in elk potje onstaat vrije bestedingsruimte voor integrale maatregelen en waardecreatie.

Wie neemt initiatief?

Pas als iemand initiatief neemt kan een StraaD zich ontwikkelen. Maakt niet uit wie begint:


Marktpartijen binnen de Stichting Rondom GWW hebben het initiatief genomen binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Samen met de Overheid en het Onderwijs in de regio leveren we een bijdrage.

Ken je potjes

Er is geld, maar hoe speel je geld slim vrij? Er liggen 'geldkansen'.


Vergeet ook niet buiten de gemeente te kijken. Provincie, Waterschappen, verzekeraars, netbeheerders, nutsbedrijven, eigenaren en bewoners; allemaal hebben ze een belang in de StraaD en daarbij middelen om te investeren.

Samen innoveren

De StraaD maak je niet alleen. Alleen samen met anderen krijg je het voor elkaar. Om de StraaD te maken moet je buiten je eigen organisatie samenwerken:Sturen op kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Van versnipperd uitvragen, tegen de laagste prijs (waar geen ruimte is voor innovatie), naar integraal aanbesteden.

Rebel groep:"Het helpt als aannemers eerder in de voorbereidingsfase meedoen en verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud. Hierdoor ontstaat ruimte voor innovatie en maatschappelijk ondernemen."

maak een 'nieuwe normaal'

Voor het maken van de StraaD zijn veranderingen nodig in het denken en het doen. Klimaatbewust handelen en het concept van de StraaD worden de 'nieuwe normaal'.Door een stip op de horizon te zetten, een beweging op gang te brengen en mensen te verleiden en te stimuleren komen we van 'klimaat denken' naar 'klimaat doen'. Over 15 jaar is de StraaD business as usual.

gewoon doen!

Als de wereld te complex wordt om alles van te voren uit te denken is de beste oplossing: gewoon beginnen!In de Robert Fruinstraat heeft de gemeente Rotterdam met netbeheerder Stedin en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard een gecombineerde opgave gecreeerd.

Relevante Links

Meer informatie over de StraaD is te vinden op: