STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Oppervlaktewatergemaal in de (slanke) Wilgenbrug

Bij de gebiedsontwikkeling Wilgenrijk, Maassluis (1500 woningen) is een goede hoofdinfrastructuur eerste vereiste. Deze entree vormt het visitekaartje van de nieuwe woonwijk! Een hoogwaardig kwaliteitsbeeld staat voorop. Er is hier sprake van een integrale opgave: uitwerking van zowel de verkeerskundige ontsluiting en het integreren van het oppervlaktewatergemaal in de (slanke) Wilgenbrug.

Ten behoeve van dit project zijn de volgende diensten uitgewerkt:

  • Inkoopplan, waarbij gekozen is voor D&C / UAV-GC op basis van Best Value Procurement (BVP / Prestatie-inkoop)
  • Contractdocumenten D&C, en begeleiden aanbestedingsproces
  • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) tijdens de uitvoeringsfase

Er bestaat enthousiasme voor deze wijze van aanbesteden. De voorbereiding concentreert zich op het formuleren van een goede projectdoelstelling, maar het ook verstrekken van goede basisinformatie. De inschrijving is geoptimaliseerd door de zoektocht naar maximale kwaliteit op basis van het beschikbare budgetplafond.

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

Diensten:

  • Project- en Procesmanagement
  • Advies en engineering
  • Contractadvisering en -beheersing

Contactgegevens:

Gebiedsmanagers
www.gebiedsmanagers.nl

Contactpersoon: Karel Ossewaarde

Stuur een mail naar Karel Ossewaarde!