STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

VLOTWATERINGBRUG - MONSTER

Realisatie van een architectonisch hoogwaardig en ecologisch duurzame gebiedsontsluitingsbrug
(in opdracht van en in samenwerking met opdrachtgever/gemeente Westland)

Samen
ruimte voor inbreng ON t.a.v. optimalisatie ontwerp en uitvoeringsmethoden

Duurzaam
voorzieningen in brug opgenomen t.b.v. aantrekken, fourageren en huisvesten vleermuizenpopulaties

MVO
bouwplaats opengesteld t.b.v. ecologische bezoeken en tijdens de door opdrachtgever georganiseerde struintochten voor geïnteresseerd publiek

Omgeving
afspraken met omgeving nagekomen, geen klachten (stakeholders o.a. aangrenzend bedrijventerrein, aangrenzend themapark “De Westlandse Druif”, omwonenden, schippers rondvaartboten, Hoogheemraadschap van Delfland en nevenaannemers)

SROI
Invulling SROI door inzet SPG leerlingen en uitvoerder (WW)

Planning
uitvoerder (WW) heeft in aanbestedingsfase uitvoeringsmethode uitgedacht en planning opgezet. Na aanbesteding met opdrachtgever besproken en suggesties voor optimalisaties aangedragen. Hierdoor maximaal grip op relatieve korte planning

Sociaal-maatschappelijk
uitvoerder (WW) heeft project ook daadwerkelijk uitgevoerd en heeft sindsdien een vast dienstverband.

Innovatief
3D modellering opgesteld en uitgewisseld met opdrachtgever, leveranciers, onderaannemers en constructeur t.b.v. maken bekistingen, wapening en doorrekenen hoofddraagconstructie

Resultaat
elegante verbinding tussen duin- en achterliggend recreatiegebied, trotse medewerkers opdrachtnemer, ontzorgde opdrachtgever en tevreden omgeving

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

Diensten:

  • Bouwrijp maken
  • Verhardingen
  • Kadeverbetringen
  • Rioolwerken

Contactgegevens:

Kroes Aannemingsbedrijf
www.kroes.org

Contactpersoon: Marco Kroes

Stuur een mail naar Marco Kroes!