STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Herinrichting blackspots Tienmorgseweg

Aan het begin van het project is een taakverdeling opgesteld gericht op de inzet van de sterke kanten van de partijen. In deze samenwerking is ruimte gecreëerd voor proactief handelen.

Wij zijn gezamenlijk met de opdrachtgever opgetrokken in het communicatieproces naar de omgeving, dit is goed bevallen. Er waren geen klachten uit de omgeving.

Vanwege de benodigde korte uitvoeringstijd is ook veel geïnvesteerd in de voorbereiding (voorkomen verstoringen, het moest ‘in een keer goed’), in het omgevingsmanagement en de verkeersafwikkeling tijdens de uitvoering. Hierdoor is het project binnen twee weken uitgevoerd en was er geen meerwerk. Naarmate de voorbereiding zorgvuldiger is, wordt de kans op verrassingen substantieel kleiner. Dan kan volstaan worden met een (veel) geringere inzet van directievoering en dagelijks toezicht. Daarbij hebben wij het uitvoerende personeel meegenomen in deze ‘full-service’- opdracht.

De completere dienstverlening van de aannemer en de transparante, open samenwerking met de opdrachtgever heeft dit project een succes gemaakt.

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

Diensten:

  • Bouw- en woonrijp maken
  • Onderhoud watergangen
  • Aanleg en onderhoud van natuur- en kunstgrassportvelden
  • Groenprojecten
  • Riolering
  • Straatwerk
  • Grondwerk
  • Bodemsanering

Bedrijfsfilm:

Meer informatie:

Contactgegevens:

Aannemingsbedrijf van der Meer
www.vdmbv.com

Contactpersoon: Joris van der Meer

Stuur een mail naar Joris van der Meer!