STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Reconstructie Bomenbuurt - Gemeente Alphen aan den Rijn

De werkzaamheden in deze woonwijk betroffen in hoofdlijnen een nieuwe gescheiden rioolstelsel aanbrengen en een nieuwe verharding aanbrengen.

Belangrijkste EMVI criteria’ s voor de OG waren:

 • Risico’s tot nihil reduceren
 • Bereikbaarheid van woningen en bedrijven
 • Communicatie richting bewoners

Door een efficiënte werkwijze en proactief de bewoners informeren heeft de opdrachtgever in haar past performance onderstaande items met een 10 beoordeeld:

 • Hoe goed doordacht zijn de werkplannen inzake doorlooptijd, coördinatie en omgeving?
  Realistisch met extra toevoegingen op eigen initiatief.
 • Hoeveel technische begeleiding heeft de opdrachtnemer nodig?
  Geen aansturing nodig en de aannemer is meedenkend, vooruitdenkend en initiatief nemend tot verbeteringen.
 • Hoe kan de onderlinge samenwerking worden omschreven?
  Als vanzelf. Houding: meedenkend en ontzorgend.
 • Hoe goed beheerst de opdrachtnemer de veiligheidsrisico’s?
  Doet meer dan wet en regelgeving of plannen aangeven. Evalueert en optimaliseert.

Uit het voorgaande blijkt waardecreatie vanuit een gezonde samenwerking, onderling vertrouwen en proactieve communicatie. Met tot gevolg een hoog kwalitatief product, tevreden omwonenden en een kostenvermindering van 10%.

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

Diensten:

 • Waterbouw
 • Wegenbouw
 • Grondwerk
 • Riolering

Bedrijfsfilm:

Contactgegevens:

Van der Werff Groep
www.vanderwerffgroep.nl

Contactpersoon: Dennis van der Werff

Stuur een mail naar Dennis van der Werff !