STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Bruinissestraat

Het vernieuwen van het bestaande riool en reconstrueren van de bovengrondse infrastructuur in de Bruinissestraat en omliggende straten.

Op basis van de contractvorm (UAV-GC) is de volgende meerwaarde gecreëerd gedurende de engineering en de uitvoering:

 • door intensief overleg in de engineeringsfase met de nutspartijen zijn de faalkosten m.b.t. nuts in de uitvoering beperkt tot 0,73% van de opdrachtsom
 • scopewijzigingen tijdens de uitvoering zijn mede door de grondige engineeringsfase beperkt tot 1,68 % van de opdrachtsom
 • maandelijks monitoren van de omgevingstevredenheid, tevredenheidsscore van een 7,92 gemiddeld over het project
 • verminderen van de parkeerdruk door voor aanvang van het werk 60 extra parkeerplaatsen te realiseren
 • realiseren van het project inclusief scopewijzigingen binnen een termijn van 111 werkbare dagen.
 • het werk is 8 dagen eerder opgeleverd dan geëist

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

 

 

 

Van Dijk Maasland BV

Diensten:

 • Grond-, Weg, en Waterbouw
 • Luchtfunderingstechnieken
 • Milieutechniek
 • Grondvoorziening
 • Bedrijfsterreinen
 • Buitenruimte Management
 • Schuimbeton
 • Funderingsherstel

Meer informatie:

Contactgegevens:

Van Dijk Maasland BV
www.vandijkmaasland.nl

Contactpersoon: Sietse Hogenes

Stuur een mail naar Sietse Hogenes!