STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Heel de wijk weer veilig achter de dijk! - Samenwerken in vertrouwen

Voorafgaand aan het eerste bewonersgesprek werken wij het 1e voorontwerp met de opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland verder uit op perceel niveau en toetsen we het ontwerp aan het contract. Hierdoor wordt een realistisch beeld van de toekomstige situatie voorgelegd aan de bewoners.

Op basis van het eerste gesprek voeren wij de ‘maatwerkoplossingen’ direct door op tekening en toetsen we het ontwerp aan de eisen uit het contract en van het bevoegd gezag. Door deze stap in te bouwen, kunnen wij de bewoners in het tweede keukentafelgesprek uitleggen wat er wel en wat niet mogelijk is.

Na het tweede keukentafelgesprek treffen wij voorbereidingen voor een eventuele vergunningsaanvraag waarmee we de bewoners en opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgen.

Na de uitvoering van de werkzaamheden op het perceel voeren wij een evaluatieronde uit met de bewoner(s). Een traject is voor ons pas ‘af’, als zowel de opdrachtgever als de bewoner(s) tevreden zijn!

Voor ons is dat “Samenwerken in Vertrouwen”.

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

Diensten:

  • Kadeverbeteringen
  • Waterbeheersing en oeverbescherming
  • Baggerwerk
  • (Natte) bouwkuipen
  • Grondverzet
  • Recreatie en Natuur
  • Land- en Waterbodemsanering
  • Rioleringen

Bedrijfsfilm:

Meer informatie:

Contactgegevens:

Verboon Maasland
www.verboonmaasland.nl

Contactpersoon: Jan Haring

Stuur een mail naar Jan Haring!