STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Reconstructie ‘Grote Beer’

Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam heeft o.a. Versluys gevraagd een prijsaanbieding te doen voor de reconstructie van de Grote Beer. Naast de aandacht voor kwaliteit vraagt de opdrachtgever te omschrijven hoe zij omgaat met de belangen van de omgeving in de ruimste zin.

Waardecreaties
  • In de planning is 1 week uitloop meegenomen
  • Eventuele tegenvallers worden in dezelfde week opgevangen door extra inzet en werktijdverlenging. Hierdoor geen uitstel van oplevering.
  • Fases worden volledig buiten het verkeer gemaakt en afgerond.
  • De uitvoerder richt zich op het uitvoeringsproces. De omgevingsmanager bewaakt de belangen van de stakeholders en de omgeving.
  • Belangen van de diverse doelgroepen worden gewaarborgd met verschillende communicatiemiddelen; dit d.m.v. brieven, een inloopavond, website en de bouwapp.
  • Geen schade aan waardevolle bomen door gebruik van transportbanden i.p.v. vrachtautokippers.
Concluderend

De winkeliers ondervinden geen schade doordat klanten wegblijven vanwege overlast door werkzaamheden aan de Grote Beer. De gemeente wordt ontzorgd in de communicatie met de omgeving.

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

 

 

 

 

Versluys Groep

Diensten:

Ontwerp, aanleg en onderhoud van:

  • infrastructurele werken
  • van levensduur verlengende maatregelen
  • verkeersvoorzieningen
  • wegverhardingen

Bedrijfsfilm:

Meer informatie:

Contactgegevens:

Versluys Groep
www.versluysgroep.nl

Contactpersoon: Patrick van Wijngaarden

Stuur een mail naar Patrick van Wijngaarden!