STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Reconstructie Laan 1940-1945 (Maassluis) in Halftime!

De belangrijkste toegangsweg van Maassluis ombouwen naar een nieuwe stadsboulevard. En wel zo snel mogelijk met minimale hinder. Dat was de uitdaging bij de reconstructie van Laan 1940-1945 in Maassluis. Waalpartners heeft samen met gemeente Maassluis het plan uitgedacht en in de markt gezet: één van de eerste omvangrijke infra-projecten in Nederland volgens het Halftime-principe was daarmee een feit. En met succes!

Door vooraf de juiste voorwaarden te creëren kon in de uitvoering grote winst behaald worden ten opzichte van een traditionele manier van uitvoering. Een ruime voorbereidingstijd, veel medewerking van betrokken stakeholders, uitvoering in een gunstige periode in het jaar én een verruiming van de werktijden waren slechts een aantal succesfactoren hiervoor. De oorspronkelijke 32 weken uitvoeringsduur werden als snel 26 weken. En 26 weken werden 16 weken. Maar het kon uiteindelijk nóg sneller! 6 dagen in de week en 16 uur per dag is door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de herinrichting van de belangrijke verkeersader. En na slechts 11 weken was de uitvoering gereed.

Waalpartners verzorgde voor dit unieke infra-project naast de volledige civieltechnische engineering ook de Halftime-uitvoeringsbegeleiding.

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

Diensten:

  • Landmeetkunde
  • Onderzoek & Advies
  • Ontwerp & Engineering
  • Contract & Aanbesteding
  • Project & Procesmanagement

Bedrijfsfilm:

Contactgegevens:

Waalpartners
www.waalpartners.nl

Contactpersoon: Eric Bom

Stuur een mail naar Eric Bom!