STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Participanten

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

Riool- en wegvervanging in de Landmeterstraat en Waterpasstraat

In het voorbereidingstraject is de OG geadviseerd door een aantal MKB bedrijven uit het convenant. Hieruit is bestek gekomen met maar 10 posten. De posten zijn zo opgebouwd dat in 1 post alle werkzaamheden moeten zijn afgeprijsd. Bijvoorbeeld het vervangen van alle verhardingen is 1 post. Het opstellen van het uitvoeringsontwerp was ook 1 post.

Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos heeft dit project aangenomen op basis van het beste Plan van Aanpak. Het PvA is beoordeeld op de volgende criteria: planning, bereikbaarheid/ minimale hinderbeleving/ communicatie/ omgevingsmanagement, veiligheid en risico beheersing. Speerpunten uit ons plan zijn: korte uitvoeringsduur, bereikbaarheid tijdens uitvoering, rekening houden met kinderen in de buurt, goede borging veilig gedrag eigen medewerkers, risico’s.

Waarde creactie:

  • Korte uitvoeringduur door scherpe eisen in de uitvraag - tevreden omgeving
  • Kinderen betrokken bij het project - tevreden omgeving
  • Goede bereikbaarheid tijdens het project - tevreden omgeving
  • Minder toezicht
Kostenvermindering:
  • Uitvoeringsontwerp is opgesteld door de ON waardoor er minder meer-werk wordt geclaimed. De ON is verantwoordelijk voor het ontwerp.

 

Rondom GWW: Samen Sneller en Slimmer!

 

Diensten:

  • Ontwerpen en bouwen van bruggen
  • Infra werkzaamheden
  • Civiele betonbouw
  • Onderhoud Kunstwerken
  • Speciale projecten

Bedrijfsfilm:

Contactgegevens:

Wallaard Noordeloos
www.wallaard.nl

Contactpersoon: Michael van de Berkt

Stuur een mail naar Michael van de Berkt!