Stichting Rondom GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Nieuws over het Open Convenant en de stichting rondom GWW

Belangrijke doelen van convenant

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen
 • de verspilling in routinematig inkoop terug te dringen
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren
 • leerervaringen die ambtenaren en bedrijven opdoen bij de werken delen en ervan leren bij de volgende projecten.

Hoe doen we dat?

In een periode van 5 jaar, tussen januari 2014 en januari 2019, starten van minimaal 25 convenant projecten:

 • 8 projecten zijn al opgeleverd
 • 6 projecten zijn in voorbereiding
 • 12 projecten in onderzoek als mogelijk convenant project

Deelnemende partijen

 • 23 Regionale MKB infra bedrijven
 • Gemeente Rotterdam

Inmiddels zijn in Amsterdam, Hoorn, Utrecht, Nijmegen, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Drechtsteden en Waterschap Hollandse Delta kringen aan het ontstaan.