Stichting Rondom GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Wat doen we?

AMBITIE

Vanuit een publiek-private integrale samenwerking leren, ontwikkelen en delen we leerervaringen met als doel:

  • Publiek-private samenwerking processen van elkaar verbeteren
  • Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen
  • Hinder voor burgers en bedrijven verminderen
  • De verspilling in routinematig inkopen terugdringen
  • Kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeteren
  • (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling
  • Bouw en onderhoud van de buitenruimte optimaliseren

Ladder van Samenwerken

Samenwerken is een proces dat niet vanzelf totstand komt. Bij vele vormen van samenwerken binnen projecten en programma's worden teams en groepen samengesteld en beginnen vanaf hert allereerste begin gelijk aan de beoogde resultaten te werken. Soms wordt bij een een PSU kennisgemaakt, maar veel tijd daarvoor is er niet. Binnen Rondom GWW hebben we begin 2011 een proces beschreven ter ondersteuning van de ontwikkeling van dit programma.

Alle eerste bijeenkomsten van de convenantprojecten met de gemeente Rotterdam staan in het teken van 'Kennis maken' en 'Begrijpen'. Wie zijn we en wat kan iedereen? Waar zijn we goed in en wat niet?

Bij het uitwisselen van deze informatie krijgen we inzicht in elkaars kennis en vaardigheden. Dat is de basis voor 'Waarderen'.

In de projectgroepen wordt daarnaast stilgestaan bij het benoemen en erkennen van elkaars kracht. En daar waar er successen behaald worden worden die ook gezamenlijk gevierd. Binnen de Bouwsector is deze stap niet vanzelfsprekend, vandaar dat we binnen Rondom GWW er veel tijd aan besteden. Langszamerhand ontstaat 'Vertrouwen' en voelen we dat we elkaar kunnen versterken. We gaan elkaar zien als "Thrusted Partner", een vertrouwde partner. Natuurlijk is soms nog landje pik, maar daar zitten we boven op.

Nadat we hier allemaal de tijd voor genomen hebben komen we eigenlijk pas toe aan 'Samenwerken'. Met een gezamenlijke Ambitie en Beeld van de Toekomst kunnen afspraken gemaakt worden hoe je dit regelt.

 

DE OPEN CONVENAnTAANPAK
Doe je samenWaarde creatie en KostenreductieMaatschappelijk nutVERANDEREND SPEELVELD