STICHTING RONDOM GWW

Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Met de gemeente Rotterdam werken zij samen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte..

Meer over het MKB Convenant

Wie zijn we?

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten. Hierin is afgesproken dat zij samen kennis ontwikkelen en delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam.

MKB Convenant

Dit gedachtegoed is ondergebracht in een Open MKB Convenant waarbij de volgende ambities geformuleerd zijn:

  • Publiek-private samenwerking c.q. processen verbeteren
  • Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in passen
  • Hinder voor burgers en bedrijven verminderen
  • De verspilling in routinematig inkopen terugdringen
  • Kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeteren
  • (Sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling
  • Bouw en onderhoud van de openbare ruimte maximaliseren

Kortom: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!

Participatie in Rondom GWW is niet voorbehouden aan MKB-bedrijven uit Rotterdam. MKB-bedrijven uit andere regio's zijn welkom om zich aan te sluiten bij dit initiatief en kringen te vormen rond een lagere overheid in Nederland. Inmiddels zijn er al initiatieven voor 5 regiokringen.