Skip to main content

Nominatie RIONED Innovatieprijs

Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben in rioleringsprojecten stappen in digitale samenwerking genomen. Het GIS portaal is het middelpunt waarop alle data, zowel 2D/3D CAD, onderzoeken en inmetingen verzameld en ontsloten wordt. De data in het GIS portaal is geconformeerd aan GWSW. In het GIS portaal wordt ook de link gelegd met het kwaliteitsborgingssysteem en het document management systeem.

Donderdag 6 februari is de presentatie van de nominaties voor de Rioned-Innovatieprijs waaronder ook de aanmelding van gemeente Rotterdam – Stichting Rondom GWW.

Digitale ketensamenwerking via GIS projectenportaal

De combinatie van BIM, SE en GIS als katalysator van digitalisering in de GWW sector o.b.v. GWSW; de digitale route van ontwerp naar beheer!

Als sector staan we voor een grote maatschappelijke opgave. De rioleringsopgave bestaat voor een belangrijk deel uit reconstructie en vervanging van infrastructuur die voortvloeit uit nieuwe eisen vanwege klimaatverandering en milieuoverlast. Tevens wordt er vanuit duurzaamheidsperspectief gewerkt aan de realisatie van gescheiden rioolstelsels voor de afvoer van hemelwater en afvalwater. Daarnaast zijn als gevolg van de woningnieuwbouw nog uitbreidingen in het rioleringsnetwerk te verwachten.

In de bouwagenda is aangegeven dat verbetering van de ketensamenwerking zou moeten resulteren in grote kostenreducties, kwaliteitsverbetering en tempoversnelling. Eén gedeelde digitale taal is hierbij een vereiste. Stichting Rioned heeft hiervoor het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) ontwikkeld, hetgeen moet leiden tot een impuls aan digitale samenwerking en efficiënte gegevensoverdracht.

Rotterdam en Stichting Rondom GWW (de MKB aannemers uit regio Rotterdam) laten nu zien dat deze intenties waargemaakt worden. Op basis van diverse rioleringsprojecten is aangetoond dat via een pragmatisch aanpak de eerste stappen in digitale samenwerking zijn genomen. Het GIS portaal is het middelpunt waarop alle data, zowel 2D/3D CAD, onderzoeken en inmetingen verzameld en ontsloten wordt. De data in het GIS portaal is in de basis geconformeerd aan het GWSW. In het GIS portaal wordt daarnaast ook de link gelegd met het kwaliteitsborgingssysteem (Systems Engineering) en het document management systeem (SharePoint).

 

Het GIS portaal in combinatie met het GWSW stelt ons in staat om:

 • Altijd de actuele projectinformatie binnen handbereik op één centrale locatie te hebben.
 • Multidisciplinair en digitaal samen te werken in de keten, waarbij iedere gebruiker vanuit zijn eigen vakdiscipline en rol de data kan raadplegen en verrijken. Dit leidt tot databehoud in de keten van engineering en uitvoering tot aan het beheer (van ontwerp- tot opleverdossier).
 • De vaak specialistische (3D / BIM) modellen op een open platform, dat niet afhankelijk is van de specifieke software, laagdrempelig te ontsluiten.
 • De vorderingen in het project te monitoren en verificatie / validatie uit te voeren en vast te leggen.
 • Projectrelevante data voor derden (nutsbedrijven, omwonenden) toegankelijk te maken en daarmee participatie te faciliteren.
 • Een digitaal opleverdossier op te bouwen dat zonder meer te verwerken is in het beheersysteem. Hierdoor heeft de beheerder gedurende de gehele levenscyclus inzicht in de actuele en toekomstige rioolstelsel. Bij het verwerken van de data maakt zelf inwinnen plaats voor het controleren van de aangeleverde revisie data.
 • Overzicht te krijgen op programma niveau, in plaats van alleen op project niveau. Het GIS Portaal kan als input gebruikt worden voor de dashboards voor de programmasturing.
 • Processen te optimaliseren en daarmee doorlooptijden en kosten te reduceren.

Nominatie is vanuit Stichting RondomGWW / Kring Rotterdam gebaseerd op de verschillende BIM-projecten (tussen haakjes de betrokken bedrijven vanuit Rondom GWW):

 • BIM Schiedamse Vest (Gebiedsmanagers, Lindeloof, Van Dijk en Verboon)
 • Josseling de Jong Weg (Gebiedsmanagers en Van Dijk)
 • BIM Kleiweg (Van de Meer, Gebiedsmanagers, Lindeloof en Barendregt)
 • BIM Crooswijk (Barendregt en Gebiedsmanagers)

Daarmee diverse aannemers die met Rotterdam hieraan een steentje hebben bijgedragen. Vanuit perspectief Rondom GWW (Gebiedsmanagers): destijds serieus aangehaakt bij evaluatie Schiedamse Vest. Voor ons reden om een eigen aanpak te ontwikkelen. Voor het eerst toegepast bij Josselin de Jong project. Steeds verder uitontwikkeld op basis van wensen / inzichten BIM/SE Adviseurs Rotterdam. Bij BIM Crooswijk zijn ook de beheerders voor het eerst serieus aangehaakt.

Voor nadere info verwijzen wij op deze dag (en in de toekomst mbt. onze BIM-GIS aanpak) naar www.gebiedsportaal.nl en de website van Stichting Rondom GWW.

Bekijk hier de aanmelding voor de Innovatieprijs.