Skip to main content

Laatste nieuws Rondom GWW

Terugblik kennisessie Kring Dordrecht

Op 26 september heeft er weer een interessante bijeenkomst met deelnemers van Stichting Rondom GWW kenniskring Dordrecht plaatsgevonden.

Dit samenzijn stond in het teken van zowel een terugblik op de afgelopen maanden als een toelichting op de doelstelling en verwachtingen rondom de samenwerking. De energie en dynamiek in het samenwerken en kennis delen was een beetje weggezakt, maar is gelukkig weer helemaal terug. Er zijn prioriteiten gesteld en daarmee is ook het nut en de noodzaak om door te pakken met het jaarprogramma benoemd.

De prioriteiten voor de komende periode zijn bouwteams, better performance, werkgroep duurzaamheid, PR & communicatie.
Met een frisse blik vooruit staan er al weer 2 bijeenkomsten gepland in november. Hopelijk zien we elkaar dan weer.

Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid!

Lees meer

Interview Adrie Takx, Gebr. Van Kessel

Interview Adrie Takx, Gebr. Van Kessel

Naar aanleiding van de kennissessie kring Dordrecht met als thema "bouwteams" hebben we Adrie Takx geinterview.

Vertel eens iets over jezelf (wie ben je, waar werk je)!
Ik ben Adrie Takx, 60 jaar, getrouwd met Ella en we hebben 3 kinderen die al uitwonend zijn. Vanaf 1985 ben ik werkzaam in de wegenbouwbranche. Ooit begonnen als asfaltuitvoerder. En sinds 2007 werkzaam als bedrijfsleider. Na wat kleine uitstapjes ben ik weer terug op het oude nest, bij Gebr.Van Kessel. Gebr. Van Kessel is van oorsprong een wegenbouw bedrijf, daarnaast hebben we ook andere specialisaties: Sport en Cultuurtechniek, Bronbemaling en Onderhoud (Sportvelden, aanleg daktuinen en terreininrichtingen, drainage, bronbemaling en langdurige onderhoudsklussen) , en Speciale Technieken en Producten (onderhoud van kunstwerken, betonreparaties en voegovergangen). Gebr. Van Kessel was ooit een MKB, nu is het onderdeel van VolkerWessels.

Wat vind jij het leukste aan werken in de GWW sector?
Ik vind het heel leuk om dingen te maken en te realiseren met een team, zeker op wegenbouw gebied. Het is zichtbaar wat je doet. De laatste jaren vind ik vooral het werken met de mensen het leukst, het wegzetten van de juiste mensen op de juiste plek, zodat iedereen in zijn kracht staat voor het beste resultaat.

Hoe belangrijk is innovatie binnen de GWW sector/projecten voor jou?
Heel belangrijk. Op mijn verantwoordelijkheidsgebied “asfalt” zijn we heel vooruitstrevend. We kijken altijd hoe we het beter en duurzamer kunnen doen. We willen net dat ene stapje extra doen, de wereld beter maken en beter zijn dan de rest!

Innovaties en duurzaamheid wordt tegenwoordig ook gewaardeerd door de uitvrager merken we.

Wat heeft de kennissessie Kring Dordrecht bouwteams van 1 november j.l. jou hierin gebracht?
We zijn al vaak betrokken geweest vanuit de gemeente Dordrecht, dit heeft al tot meerdere successen geleid. Uiteraard ook tot leerpunten. Het draait om samenwerken, we moeten het gezamenlijk doen. Samen optrekken met respect voor een ieders belangen. Daar werd goed bij stil gestaan tijdens de bijeenkomst, zowel vanuit de opdrachtgever als de markt. We moeten met elkaar de positieve aspecten van elkaar benoemen.
En gun elkaar tijd. Tijd om elkaar te leren kennen, de belangen goed af te wegen en dan de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Het is nog wel een beetje zoeken: wat is de beste manier? Niet elk project is hetzelfde en niet overal past het beste, dus we moeten tussendoor bijsturen.

Heb je tips voor een volgende bijeenkomst?
Het is belangrijk om aan de slag te gaan met hetgeen wat eerder opgehaald is. Er moet opvolging komen, het momentum moet worden vastgehouden. Doorpakken met elkaar!
Hier heb je zeker kartrekkers voor nodig, maar het moet gedragen worden door de brede groep. We moeten in actie komen, mede daarom heb ik mij opgegeven voor het project bouwteams. Laten we van elkaar leren om elkaar te vinden in elkaars belangen.

Welke oproep wil je doen of boodschap zou je je collega’s en partners mee willen geven?
We mogen onszelf kwetsbaar opstellen. Wees transparant over jouw belang. Gun elkaar tijd om een goede planning te maken. En laten we iets meer tijd pakken in het begin van een project om vervolgens goed en doordacht aan de slag te gaan. Vaak weet de gemeente zelf goed wat ze willen, technisch buiten. Maar mijn oproep is: betrek de markt bij de planning en optimalisatie van de buitenruimte.

Waar ben je het meest trots op?
De innovatiestrook op de A58 van Rijkswaterstaat. Hier hebben we in één project 8 innovaties laten samenkomen. Hier kregen wij de ruimte om echt met die innovaties aan de slag te gaan en te realiseren.
Ook op wat we doen met asfaltmengsels ben ik trots. Hier zijn wij op een duurzame manier aan het produceren. Dit tot een succes zien komen, daar word ik blij van!

Voor wie in de GWW sector heb jij een vraag?
We moeten elkaar niet verliezen. Laten we respect hebben voor elkaars belangen. Spreek deze uit en wees er open en eerlijk in. Zo ontstaat er begrip en kom je samen verder. Helaas gaat het hier nog steeds wel eens mis. Met de juiste energie en de juiste tijd vooraf kom je verder!

Lees meer

Interview Paul van Esch, Gemeente Dordrecht

Interview Paul van Esch, Gemeente Dordrecht

Naar aanleiding van de kennissessie kring Dordrecht over bouwteams hebben we Paul van Esch geïnterviewd.

Vertel eens iets over jezelf (wie ben je, waar werk je)!
Ik ben Paul van Esch, werkzaam voor de gemeente Dordrecht sinds 2016. Ik ben gestart bij Stadsbeheer, later werd dit Stadsbeheer & Stadsontwikkeling. Momenteel vervul ik 3 rollen: Ik ben teamleider water en riolen. Daarnaast de rol van opdrachtgever groot onderhoud rioolvervanging en wegen. En we streven naar het zo integraal aanleggen van de openbare ruimtes. Dat is mijn 3e rol: lid van opgaveteam groen-blauw (klimaat, biodiversiteit en gezond bewegen).

Wat vind jij het leukste aan werken in de GWW sector?
Ik ben opgeleid als stedenbouwkundige. Mijn focus lag in het begin vooral op het creatieve en sociale vlak. Later bij de gemeente Eindhoven heb ik gezien dat het een hele kunst is om daadwerkelijk een buitenruimte en leefomgeving te maken. En dit vond ik erg leuk. Zo ben ik in de GWW terecht gekomen. Je kan snel resultaat zien, het is heel hands-on en je bent bezig met facetten van uitvoering tot beleid. Het werk is zichtbaar, dat vind ik mooi!

Wat speelt er momenteel op het gebied van duurzaamheid binnen Dordrecht?
Actuele onderwerpen zijn energie en recycling. Het opwekken van alternatieve energie en het beperken van energieverbruik (bewoners daarbij helpen). En wat betreft recyclen kijken we continue hoe we restproducten kunnen hergebruiken of volledig kunnen voorkomen. Alle straten zijn bijvoorbeeld gelegd met gebakken materiaal. Er kan nog wel meer sturing op duurzaamheid richting GWW sector vind ik. We onderschrijven veel ambities en goede intentie overeenkomsten, dus de wil is er!

Wat heeft de kennissessie bouwteams Kring Dordrecht jou gebracht? Wat waren voor jou de belangrijkste uitkomsten?
Aanvankelijk was ik sceptisch om voor de 3e keer het onderwerp bouwteams te bespreken. Maar het was uiteindelijk een goede sessie, mede doordat we veel ruimte hebben gegeven aan de markt om mee te denken. Wat zijn belangrijke criteria voor hen, wat kan het extra opleveren met elkaar?

Heb je tips voor een volgende bijeenkomst?
Meer bespreken dan alleen bouwteams. Duurzaamheid is een mooi onderwerp bijvoorbeeld. En het bezoeken van aannemers. Dit om hen meer in positie te brengen en het enthousiasme aan te wakkeren om hiermee elkaar hopelijk te inspireren.
De werkgroepen moeten meer de resultaten gaan tonen, laat zien wat er gedaan wordt.

Daarnaast lijkt het mij zinvol om in de toekomst nutsbedrijven, corporaties en waterschappen te betrekken bij de bijeenkomsten.

Uit ervaring weet ik dat er een zorg zit bij aannemers dat als zij zich kritisch uiten tijdens de bijeenkomst dit in hun nadeel kan werken. Dit is zonde, we willen graag opbouwende kritiek ontvangen. We willen met elkaar de hele keten verbeteren. Hopelijk groeit het vertrouwen nog van alle kanten.

Wat is er voor nodig om dit vertrouwen te laten groeien?
Vaker samenkomen, elkaar ruimte geven om mee te denken en kritiek te geven. Er mogen meningsverschillen zijn, zonder dat dit impact heeft op de zakelijke relatie. Constructief met elkaar werken, zakelijk blijven met als resultaat verbetering.

Welke oproep wil je doen of boodschap zou je je collega’s en partners mee willen geven?
De prijzen stijgen en er zijn grote bezuinigingen op komst. Er is dus creativiteit nodig om goed met kosten en innovaties om te gaan. Mogelijk gaan we vanuit de gemeente Dordrecht temporiseren. Of bepaalde dingen niet (meer) doen. Hierbij de oproep aan de GWW sector om creatief mee te denken hierin. Misschien biedt het ook juist nieuwe mogelijkheden voor de sector.   

Voor wie in de GWW sector heb jij een vraag? En wat is dat?
Zijn er voorbeelden van goede ervaringen met bepaalde opdrachtgevers waar ik van kan leren als opdrachtgever. Waar de aannemer dus mee geholpen is en wat prettig werkte.

En welke innovaties zijn er in de markt?

 

 

Lees meer

Terugblik & samenvatting duurzame uitvoering GWW

Terugblik & samenvatting duurzame uitvoering GWW

Op donderdag 30 november is de Kring rondom GWW Dordrecht bij elkaar geweest om over het thema Duurzaamheid van gedachte te wisselen. Vanuit de gemeente Dordrecht heeft beleidsadviseur Janno Heinen aangegeven welk beleid er is op het gebied van Duurzaamheid in Dordrecht. Het doel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn, eerste tussendoel is in 2030, dan moet de uitstoot van CO2 ten opzichte van 2009 al met 55% gereduceerd zijn.

De eerste concrete maatregel die zichtbaar wordt in Dordrecht m.b.t. projecten is het feit dat vanaf 2026 de Dordtse Binnenstad emmissievrij wordt voor logistiek. Dit geldt niet alleen voor het zakelijke vervoer met auto's, maar ook voor werktuigen zoals tractoren, graafmachines en bijvoorbeeld knikmopsen. De gemeente Dordrecht gaat dit de komende jaren verder uitwerken in de contracten.

De gemeente Dordrecht heeft bovendien het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen ondertekent en in november het actieplan gepubliceerd. De gemeente wil hiermee via inkopen en aanbestedingen bijdragen aan maatschappelijke ambities. Denk hierbij aan verduurzamingsambities, maar ook sociale thema's komen aan bod. De komende twee jaar wordt er bij verschillende projecten in de GWW extra ingezet op deze ambities. Daarna wil de gemeente toewerken naar een nieuwe standaard.

Roel Hubers heeft een update gegeven vanuit de werkgroep Duurzaamheid. De actuele thema's in de werkgroep zijn MKI (Milieu Kosten Indicator), duurzaamheid in contracten of als gunningscriteria en de QuickScan. Bij het laatste thema hebben we langer stilgestaan. De QuickScan is op verzoek van de marktpartijen geïntroduceerd bij een aantal projecten.

Projectleider Barry Gorissen van Gebr. Van Kessel heeft verteld hoe de QuickScan is toegepast op het project Krispijnseweg. De QuickScan brengt eerst de 0-situatie in kaart. Op basis van een brainstormlijst wordt daarna een aantal maatregelen uitgewerkt om te kijken of het project Duurzamer uitgevoerd kon worden. Dit was het geval, zonder veel meer geld uit te gaan geven kon het toch met minder uitstoot en met meer hergebruik van bestaande materialen.

Daarna is er als groep geoefend met de QuickScan. Op basis van een fictief project werd door gezamenlijke projectteams van de gemeente Dordrecht, het ingenieursbureau Drechtsteden en de marktpartijen gekeken of het project duurzamer uitgevoerd kon worden.

Rob Hendriks van Heijmans heeft samen met de groep geëvalueerd waar de verbeterpunten van de QuickScan zaten. In de evaluatie heeft Paul van Esch van de gemeente Dordrecht al aangegeven dat voor alle nieuwe projecten de QuickScan gebruikt moet gaan worden.

Samenvatting kennissessie Duurzaamheid 30nov

Lees meer

Terugblik jaarborrel Kenniskring Dordrecht

Terugblik jaarborrel Kenniskring Dordrecht

Donderdag 16 maart vond de jaarborrel plaats van kenniskring Dordrecht van de stichting Rondom GWW. Bij het welkom zoomde Jan Booij (Clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Dordrecht) in op de functie van de kring. Een mooie plek waar de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen in de GWW samenkomt.

Lees meer

Interview Karel Ossewaarde

Interview Karel Ossewaarde

Dinsdag 26 september vond de kennissessie Kring Dordrecht plaats. Naar aanleiding daarvan hebben we Karel Ossewaarde geinterviewd! Een bevlogen en gepassioneerd man in zijn vakgebied!

Lees meer

Ontmoet elkaar op 16 maart tijdens de jaarborrel

Ontmoet elkaar op 16 maart tijdens de jaarborrel

Donderdag 16 maart  vindt de jaarborrel plaats van kenniskring Dordrecht van stichting Rondom GWW. Een mooie gelegenheid  voor marktpartijen en gemeenten om kennis uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen.

Lees meer

Terugblik op jaarborrel en aankondiging initiatief Koffie met...

Terugblik op jaarborrel en aankondiging initiatief Koffie met...

We kijken terug op een zeer succesvolle nieuwjaarsborrel, waar we rond de 60 personen hebben mogen ontvangen in restaurant Khotinsky, Dordrecht. Marktpartijen, gemeente en werkgroepen binnen Rondom GWW Dordrecht hebben elkaar geïnspireerd en verhalen uitgewisseld tijdens een uitgebreid middagprogramma.

Lees meer

Inspiratie voor nieuwe samenwerkingsvormen tijdens de Jaarborrel 2022

Inspiratie voor nieuwe samenwerkingsvormen tijdens de Jaarborrel 2022

Tijdens de jaarborrel op donderdag 7 april aanstaande bieden we marktpartijen, gemeente en werkgroepen binnen Rondom GWW Dordrecht de mogelijkheid kennis uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. Daarnaast staan er twee interessante presentaties op het programma over nieuwe vormen van samenwerking, gegeven door Martijn de Jong (voorheen Drechtsteden, nu gemeente Sliedrecht) & Sietse Hogenes (Van Dijk Maasland) en Frans van Deursen (gemeente Dordrecht).

Lees meer

Webinar 'Duurzaamheid in de GWW-praktijk'

Webinar 'Duurzaamheid in de GWW-praktijk'

Op donderdag 20 januari zal er een webinar plaatsvinden over duurzaamheid in de GWW-praktijk met inspirerende voorbeelden van onze kringleden in Dordrecht. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinar op 20 januari van 15:00 tot 16:30. 


Met inspirerende voorbeelden van een aantal kringleden in Dordrecht gaan we met markt en gemeente het gesprek aan. Wat is er nodig om te voldoen aan de (inter)nationale doelstellingen? En hoe gaan we hier als markt en gemeente samen invulling aan geven? In de webinar kijken we naar wat er nodig is op het gebied van duurzaamheid, hoe gemeentes de markt het best kunnen verleiden en zoomen we in op een aantal concrete voorbeelden. 

We hopen je daar te zien!


Via dit formulier kunt u zich opgeven voor de webinar: https://lnkd.in/dRGgDJGg Tot dan!

Lees meer

Gemeente Dordrecht verlengt samenwerking met aannemers in de grond- weg en waterbouw

Gemeente Dordrecht verlengt samenwerking met aannemers in de grond- weg en waterbouw

Persbericht verlenging Overeenkomst Stichting Rondom GWW

Onlangs heeft de Gemeente Dordrecht de samenwerking met de Stichting Rondom GWW verlengd t/m 2026. De afgelopen periode zijn positieve ervaringen opgedaan en zijn mooie stappen gezet en dit vraagt om een voortzetting van deze samenwerking.

Lees meer

Nieuwe video Stichting Rondom GWW

Nieuwe video Stichting Rondom GWW

Om goed uit te leggen wat Stichting Rondom GWW doet, is er in samenwerking met de kring Dordrecht een mooie video gemaakt.

Lees meer

Met Project Start Sessies geven we een kickstart aan het Werkprogramma 2021 - Buitenwerk Samen Sterk!

Met Project Start Sessies geven we een kickstart aan het Werkprogramma 2021 - Buitenwerk Samen Sterk!

Met het nieuwe werkprogramma wordt richting gegeven aan de visie van Buitenwerk Samen Sterk voor de komende jaren. Een eerste thema dat centraal staat en dat een grote rol speelt in het versterken van de samenwerking zijn de Project Start Sessies.

Lees meer

Proeftuin op Zuid

Proeftuin op Zuid

De tien bedrijven die voor het raamcontract Stadse Werken zijn verkozen, bundelen samen met de Gemeente Rotterdam de krachten om SROI-inzet op een andere manier te benaderen - door de mens centraal te stellen. In december 2020 heeft een formeel startmoment plaatsgevonden, waarin de intentieovereenkomst getekend is.

Lees meer

BIM - digitalisering in de bouw

BIM - digitalisering in de bouw

De Webinar 'Aan de slag met BIM' van 19 november 2020, georganiseerd door Regionaal Platform BIM, Stichting Rondom GWW en Netwerk RegioIngenieur, bleek een schot in de roos voor de deelnemers! Uit de beslissersbijeenkomst bleek dat de meeste deelnemers behoefte hebben aan een kijkje in de keuken bij andere bedrijven, maar vooral zelf aan de slag gaan met BIM om het te ervaren.

Lees meer

Volgende fase Groen-Blauw Schoolplein project

Volgende fase Groen-Blauw Schoolplein project

Het Bouwteam van het Groen-Blauw Schoolplein project op de Agnesschool heeft bijna de voorbereidingen afgerond. Het Uitvoeringplan is bijna klaar en de details worden momenteel uitgewerkt. Het eerste deel van de Uitvoering start tijdens de voorjaarsvakantie. Het Groen-Blauw Schoolplein project op de Agnesschool is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de stichting Rondom GWW. 

Lees meer

Nominatie RIONED Innovatieprijs

Nominatie RIONED Innovatieprijs

Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben in rioleringsprojecten stappen in digitale samenwerking genomen. Het GIS portaal is het middelpunt waarop alle data, zowel 2D/3D CAD, onderzoeken en inmetingen verzameld en ontsloten wordt. De data in het GIS portaal is geconformeerd aan GWSW. In het GIS portaal wordt ook de link gelegd met het kwaliteitsborgingssysteem en het document management systeem.

Donderdag 6 februari is de presentatie van de nominaties voor de Rioned-Innovatieprijs waaronder ook de aanmelding van gemeente Rotterdam – Stichting Rondom GWW.

Lees meer

Rondom GWW op Infratech 2019

Rondom GWW op Infratech 2019

Onder het hoofdthema VERNIEUWING IN KETEN SAMENWERKEN hebben wij deelgenomen aan InfraTech 2019 - FUTURE PROOF, 15-18 januari 2019 in AHOY. Tijdens de Beurs hebben we onze ambitie van dit hoofdthema over het voetlicht gebracht. Uitgewerkt in de thema's Samenwerken vanuit vertrouwen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Human Capital zijn we met onze partners aan de slag gegaan en hebben dit over vier dagen uitgewerkt.

Lees meer

MKB convenant in plan staatssecretaris

MKB convenant in plan staatssecretaris

Het Open MKB Convenant staat voor ons voor het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen. De inkoopstrategie van betrokken partijen in de bouwketen biedt maximale ruimte voor inbreng van onderscheidend vermogen in technisch, kwalitatief, financieel, innovatief en procesmatig opzicht voor de oplossing van projecten.

Lees meer

Agnusschool wint ontwerp prijsvraag

Agnusschool wint ontwerp prijsvraag

De Stichting Rondom GWW heeft met medewerking van de Gemeente Rotterdam een ontwerp prijsvraag uitgeschreven voor scholieren van de lagere scholen op Rotterdam-Zuid. Uit de 77 lagere scholen op Zuid hebben op 18 januari 2019 tijdens InfraTech twee finalisten gestreden om de waardecheque van 50.000 euro om hun ontwerp te laten realiseren.

Lees meer

MKB krijgt voet tussen de deur bij infra-opdrachtgevers: Krampachtige omgang verdwijnt

MKB krijgt voet tussen de deur bij infra-opdrachtgevers: Krampachtige omgang verdwijnt

De bekoelde verhoudingen tussen opdrachtgevers en bouwers beginnen te ontdooien. De Marktvisie en Bouwagenda geven meer ruimte om elkaar op te zoeken, zonder de zweem van belangenverstrengeling. Amsterdam is om en tekent vol overtuiging het MKB-convenant met ruim 30 gww-bouwers in de verwachting infraprojecten sneller en soepeler te uitvoeren.

Lees meer

Van straat naar StraaD

Van straat naar StraaD

Initiatief van Bosch Slabbers in samenwerking met Stichting Rondom GWW, Buro Berg, Den Haag, Rotterdam, Delfland, Schieland en Krimpenerwaard, Rebel, RIONED, VP Delta en STOWA.

Lees meer

Samen met de markt innoveren en concrete vraagstukken oplossen

Samen met de markt innoveren en concrete vraagstukken oplossen

Verslag van de bijeenkomst van de gemeente Den Haag, Bouwend Nederland en MKB Infra. Met medewerking van Stichting Rondom GWW op 12 september 2017, Stadhuis, Den Haag.

Lees meer