Laatste nieuws Rondom GWW

Terugblik jaarborrel Kenniskring Dordrecht

Terugblik jaarborrel Kenniskring Dordrecht

Donderdag 16 maart vond de jaarborrel plaats van kenniskring Dordrecht van de stichting Rondom GWW. Bij het welkom zoomde Jan Booij (Clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Dordrecht) in op de functie van de kring. Een mooie plek waar de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen in de GWW samenkomt.

Lees meer

Ontmoet elkaar op 16 maart tijdens de jaarborrel

Ontmoet elkaar op 16 maart tijdens de jaarborrel

Donderdag 16 maart  vindt de jaarborrel plaats van kenniskring Dordrecht van stichting Rondom GWW. Een mooie gelegenheid  voor marktpartijen en gemeenten om kennis uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen.

Lees meer

Terugblik op jaarborrel en aankondiging initiatief Koffie met...

Terugblik op jaarborrel en aankondiging initiatief Koffie met...

We kijken terug op een zeer succesvolle nieuwjaarsborrel, waar we rond de 60 personen hebben mogen ontvangen in restaurant Khotinsky, Dordrecht. Marktpartijen, gemeente en werkgroepen binnen Rondom GWW Dordrecht hebben elkaar geïnspireerd en verhalen uitgewisseld tijdens een uitgebreid middagprogramma.

Lees meer

Inspiratie voor nieuwe samenwerkingsvormen tijdens de Jaarborrel 2022

Inspiratie voor nieuwe samenwerkingsvormen tijdens de Jaarborrel 2022

Tijdens de jaarborrel op donderdag 7 april aanstaande bieden we marktpartijen, gemeente en werkgroepen binnen Rondom GWW Dordrecht de mogelijkheid kennis uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. Daarnaast staan er twee interessante presentaties op het programma over nieuwe vormen van samenwerking, gegeven door Martijn de Jong (voorheen Drechtsteden, nu gemeente Sliedrecht) & Sietse Hogenes (Van Dijk Maasland) en Frans van Deursen (gemeente Dordrecht).

Lees meer

Webinar 'Duurzaamheid in de GWW-praktijk'

Webinar 'Duurzaamheid in de GWW-praktijk'

Op donderdag 20 januari zal er een webinar plaatsvinden over duurzaamheid in de GWW-praktijk met inspirerende voorbeelden van onze kringleden in Dordrecht. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinar op 20 januari van 15:00 tot 16:30. 


Met inspirerende voorbeelden van een aantal kringleden in Dordrecht gaan we met markt en gemeente het gesprek aan. Wat is er nodig om te voldoen aan de (inter)nationale doelstellingen? En hoe gaan we hier als markt en gemeente samen invulling aan geven? In de webinar kijken we naar wat er nodig is op het gebied van duurzaamheid, hoe gemeentes de markt het best kunnen verleiden en zoomen we in op een aantal concrete voorbeelden. 

We hopen je daar te zien!


Via dit formulier kunt u zich opgeven voor de webinar: https://lnkd.in/dRGgDJGg Tot dan!

Lees meer

Gemeente Dordrecht verlengt samenwerking met aannemers in de grond- weg en waterbouw

Gemeente Dordrecht verlengt samenwerking met aannemers in de grond- weg en waterbouw

Persbericht verlenging Overeenkomst Stichting Rondom GWW

Onlangs heeft de Gemeente Dordrecht de samenwerking met de Stichting Rondom GWW verlengd t/m 2026. De afgelopen periode zijn positieve ervaringen opgedaan en zijn mooie stappen gezet en dit vraagt om een voortzetting van deze samenwerking.

Lees meer

Nieuwe video Stichting Rondom GWW

Nieuwe video Stichting Rondom GWW

Om goed uit te leggen wat Stichting Rondom GWW doet, is er in samenwerking met de kring Dordrecht een mooie video gemaakt.

Lees meer

Met Project Start Sessies geven we een kickstart aan het Werkprogramma 2021 - Buitenwerk Samen Sterk!

Met Project Start Sessies geven we een kickstart aan het Werkprogramma 2021 - Buitenwerk Samen Sterk!

Met het nieuwe werkprogramma wordt richting gegeven aan de visie van Buitenwerk Samen Sterk voor de komende jaren. Een eerste thema dat centraal staat en dat een grote rol speelt in het versterken van de samenwerking zijn de Project Start Sessies.

Lees meer

Proeftuin op Zuid

Proeftuin op Zuid

De tien bedrijven die voor het raamcontract Stadse Werken zijn verkozen, bundelen samen met de Gemeente Rotterdam de krachten om SROI-inzet op een andere manier te benaderen - door de mens centraal te stellen. In december 2020 heeft een formeel startmoment plaatsgevonden, waarin de intentieovereenkomst getekend is.

Lees meer

BIM - digitalisering in de bouw

BIM - digitalisering in de bouw

De Webinar 'Aan de slag met BIM' van 19 november 2020, georganiseerd door Regionaal Platform BIM, Stichting Rondom GWW en Netwerk RegioIngenieur, bleek een schot in de roos voor de deelnemers! Uit de beslissersbijeenkomst bleek dat de meeste deelnemers behoefte hebben aan een kijkje in de keuken bij andere bedrijven, maar vooral zelf aan de slag gaan met BIM om het te ervaren.

Lees meer

Volgende fase Groen-Blauw Schoolplein project

Volgende fase Groen-Blauw Schoolplein project

Het Bouwteam van het Groen-Blauw Schoolplein project op de Agnesschool heeft bijna de voorbereidingen afgerond. Het Uitvoeringplan is bijna klaar en de details worden momenteel uitgewerkt. Het eerste deel van de Uitvoering start tijdens de voorjaarsvakantie. Het Groen-Blauw Schoolplein project op de Agnesschool is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de stichting Rondom GWW. 

Lees meer

Nominatie RIONED Innovatieprijs

Nominatie RIONED Innovatieprijs

Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben in rioleringsprojecten stappen in digitale samenwerking genomen. Het GIS portaal is het middelpunt waarop alle data, zowel 2D/3D CAD, onderzoeken en inmetingen verzameld en ontsloten wordt. De data in het GIS portaal is geconformeerd aan GWSW. In het GIS portaal wordt ook de link gelegd met het kwaliteitsborgingssysteem en het document management systeem.

Donderdag 6 februari is de presentatie van de nominaties voor de Rioned-Innovatieprijs waaronder ook de aanmelding van gemeente Rotterdam – Stichting Rondom GWW.

Lees meer

Rondom GWW op Infratech 2019

Rondom GWW op Infratech 2019

Onder het hoofdthema VERNIEUWING IN KETEN SAMENWERKEN hebben wij deelgenomen aan InfraTech 2019 - FUTURE PROOF, 15-18 januari 2019 in AHOY. Tijdens de Beurs hebben we onze ambitie van dit hoofdthema over het voetlicht gebracht. Uitgewerkt in de thema's Samenwerken vanuit vertrouwen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Human Capital zijn we met onze partners aan de slag gegaan en hebben dit over vier dagen uitgewerkt.

Lees meer

MKB convenant in plan staatssecretaris

MKB convenant in plan staatssecretaris

Het Open MKB Convenant staat voor ons voor het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen. De inkoopstrategie van betrokken partijen in de bouwketen biedt maximale ruimte voor inbreng van onderscheidend vermogen in technisch, kwalitatief, financieel, innovatief en procesmatig opzicht voor de oplossing van projecten.

Lees meer

Agnusschool wint ontwerp prijsvraag

Agnusschool wint ontwerp prijsvraag

De Stichting Rondom GWW heeft met medewerking van de Gemeente Rotterdam een ontwerp prijsvraag uitgeschreven voor scholieren van de lagere scholen op Rotterdam-Zuid. Uit de 77 lagere scholen op Zuid hebben op 18 januari 2019 tijdens InfraTech twee finalisten gestreden om de waardecheque van 50.000 euro om hun ontwerp te laten realiseren.

Lees meer

MKB krijgt voet tussen de deur bij infra-opdrachtgevers: Krampachtige omgang verdwijnt

MKB krijgt voet tussen de deur bij infra-opdrachtgevers: Krampachtige omgang verdwijnt

De bekoelde verhoudingen tussen opdrachtgevers en bouwers beginnen te ontdooien. De Marktvisie en Bouwagenda geven meer ruimte om elkaar op te zoeken, zonder de zweem van belangenverstrengeling. Amsterdam is om en tekent vol overtuiging het MKB-convenant met ruim 30 gww-bouwers in de verwachting infraprojecten sneller en soepeler te uitvoeren.

Lees meer

Van straat naar StraaD

Van straat naar StraaD

Initiatief van Bosch Slabbers in samenwerking met Stichting Rondom GWW, Buro Berg, Den Haag, Rotterdam, Delfland, Schieland en Krimpenerwaard, Rebel, RIONED, VP Delta en STOWA.

Lees meer

Samen met de markt innoveren en concrete vraagstukken oplossen

Samen met de markt innoveren en concrete vraagstukken oplossen

Verslag van de bijeenkomst van de gemeente Den Haag, Bouwend Nederland en MKB Infra. Met medewerking van Stichting Rondom GWW op 12 september 2017, Stadhuis, Den Haag.

Lees meer

Copyright 2020 © Rondom GWW

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen