Skip to main content

Proeftuin op Zuid

De tien bedrijven die voor het raamcontract Stadse Werken zijn verkozen, bundelen samen met de Gemeente Rotterdam de krachten om SROI-inzet op een andere manier te benaderen - door de mens centraal te stellen. In december 2020 heeft een formeel startmoment plaatsgevonden, waarin de intentieovereenkomst getekend is.

Het doel is om deze proeftuin eerst binnen de rioolopgave op te starten, en wanneer er een goede basis is gelegd, te verbreden naar meerdere GWW disciplines binnen de Gemeente Rotterdam. Een mooi initiatief dat we als team collectief met elkaar hebben neergezet. We zijn uiteraard benieuwd naar de resultaten die we in 2021 willen gaan bereiken!

Duurzaam karakter

Het bundelen van de krachten vindt plaats bij het pilotproject 'Proeftuin op Zuid'. Het gaat om het opzetten van een praktijkschool voor opleidingen en stages. Dat alles onder de begeleiding van één centrale coördinator, in dit geval "Werksaam Beter", een bureau voor Social Return. Door de krachten te bundelen is het bijvoorbeeld mogelijk om sroi-kandidaten te rouleren en krijgt het project een duurzamer karakter.

Ontzorgen

Bijkomend voordeel voor de bedrijven is dat deelname aan de pilot een lagere contractverplichting met zich meebrengt. Normaal gesproken moet je als bedrijf alles zelf regelen, van het zoeken naar mensen tot het plaatsen bij projecten. Met dit project wordt het proces ontzorgd.

Bekijk hier meer over Proeftuin op Zuid.

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen