Skip to main content

Gemeente Dordrecht verlengt samenwerking met aannemers in de grond- weg en waterbouw

Persbericht verlenging Overeenkomst Stichting Rondom GWW

Onlangs heeft de Gemeente Dordrecht de samenwerking met de Stichting Rondom GWW verlengd t/m 2026. De afgelopen periode zijn positieve ervaringen opgedaan en zijn mooie stappen gezet en dit vraagt om een voortzetting van deze samenwerking.

In 2019 is de gemeente deze samenwerking aangegaan met de Stichting Rondom GWW, waar op dit moment 22 lokale en regionale aannemers aan verbonden zijn. Het doel van deze samenwerking is om opdrachtgever en opdrachtnemer dichter bij elkaar te brengen, en te leren van en met elkaar. Dit doen we in projecten maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld in werkgroepen waar gezamenlijk wordt gewerkt aan, voor de branche, belangrijke thema's. Ook worden er gezamenlijke trainingen georganiseerd.

De kern van de samenwerking met de Stichting Rondom GWW is dat we kennis ontwikkelen voor een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een belangrijke samenwerking  waar we recht doen aan alle belangen en samen werken aan een hoger doel.

Dus: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten in de buitenruimte uitvoeren!

Om de samenwerking in beeld te brengen, is onderstaande video gemaakt. Hierin is Adriaan Kloens aan het woord over het eerste Rondom GWW project: de Visbrug in Dordrecht. Ook komen Karel Ossewaarde, voorzitter van de stichting; Marco Stam, wethouder openbare ruimte; en Jan Booij, Clustermanager Ruimtelijke kwaliteit, aan het woord in deze video. Samen blikken ze terug op de eerste stappen die zijn gezet in de samenwerking en kijken ze naar de plannen voor de komende jaren. Bekijk de video over de samenwerking hieronder: 

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen