Skip to main content

Terugblik jaarborrel Kenniskring Dordrecht

Donderdag 16 maart vond de jaarborrel plaats van kenniskring Dordrecht van de stichting Rondom GWW. Bij het welkom zoomde Jan Booij (Clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Dordrecht) in op de functie van de kring. Een mooie plek waar de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen in de GWW samenkomt.

Karel Ossewaarde, voorzitter van de Stichting Rondom GWW, vulde hierop aan: “de samenwerking kan echt een winst zijn om te werken aan het thema schaarste waar we allemaal mee te maken hebben. Schaarste in personeel, kennis en samenwerking in de keten. In de afgelopen twee jaar hebben we hier als kring al mooie stappen ingezet. Trots op wat we hebben bereikt. “

Het woord ‘samenwerking’ kwam als rode draad terug in heel de middag. In de presentaties, maar ook in de in de introductie van Abdelilah Errougui en Hans Kooijman. Zij zullen een actieve rol gaan vervullen in de kenniskring. Hans in de rol als procesmanager en Abdelilah vanuit zijn adviseursrol binnen de gemeente Dordrecht.Zijn zien ook mooie kansen om aan de slag te gaan met complexe thema’s en verschillende belangen en juist dan krachten te bundelen. De komst van Abdelilah en Hans geeft een nieuw vertrekpunt om samenwerking binnen de kenniskring verder vorm te geven.

In een presentatie van Wouter de Kuiper en Jasper Putter, namens De Kuiper Infrabouw, stond het project ‘Parkeerterrein Walburg knapt op’ centraal. Hier kwam de samenwerking mooi samen in het Bouwteam. Dat was ook nodig, de opgave was groot. Het gebied rondom het winkelcentrum had de grootte van 9 voetbalvelden, het betrof 820 parkeerplaatsen, inclusief een dynamiek tussen veel verschillende stakeholders, waaronder 85 winkeliers.
Een inspirerende presentatie waar het ging over samenwerking, vertrouwen, klimaatadaptatie, circulair benutten van afvalstoffen en duurzame oplossingen.

Theo Santegoets van de gemeente Dordrecht sloot het inhoudelijke programma af met een presentatie over een middel die aanjager is voor partijen om samen te werken, namelijk de programmeertafel. Een combinatie van een digitale kaart en het gesprek. De kaart geeft inzicht in: woningbouwopgave, ontwikkeling in de wijken, maar ook de plannen die nutsbedrijven hebben. De kaart is de motor voor het gesprek, de programmeertafel. Om samen het gesprek te voeren over lopende projecten, maar ook over toekomstige projecten en dromen van de netwerkpartners. Want transparant zijn over ieder z’n intenties, is de basis voor samenwerking

We kijken terug op een mooie bijeenkomst en we danken iedereen voor hun bijdrage en aanwezigheid! Op naar een volgend moment om elkaar te zien en te inspireren op inhoud en in de samenwerking.

 

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen