Skip to main content

Samen met de markt innoveren en concrete vraagstukken oplossen

Verslag van de bijeenkomst van de gemeente Den Haag, Bouwend Nederland en MKB Infra. Met medewerking van Stichting Rondom GWW op 12 september 2017, Stadhuis, Den Haag.

Marktdag gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag wil meer samen met de markt innoveren en concrete vraagstukken oplossen door de markt eerder te betrekken. Dat is één van de conclusies van de jaarlijkse gezamenlijke marktdag ‘De Markt zijn we Samen’ van Gemeente Den Haag, MKB Infra en Bouwend Nederland van 12 september.

Dit jaar stond innovatie centraal. Bouwbedrijven en ambtenaren gingen samen in gesprek over de opgaven van Den Haag en de innovatie die ze zoekt.

Na een opening door Noortje de Geus, hoofd Ingenieursbureau Den Haag en Albert Martinus van MKB Infra benadrukte Dennis van der Werff, regiovoorzitter Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid het belang van innovatie. "Het tekort aan mensen in de sector noopt ons om slimmer te werken en innovatiever. Dat kan alleen succesvol als we beter samenwerken. Als bouwbedrijven en als opdrachtgevers en opdrachtnemers.” Daarmee was het doel van de middag duidelijk.

Aan de hand van heel concrete voorbeelden (denk aan communicerende riolen, warmte uit het riool, en sleufloos duikers vervangen) liet Albert Martinus zien dat innovatie niet alleen voor de grote bedrijven is.

De innovaties waar Den Haag volgens Noortje de Geus, hoofd Ingenieursbureau Den Haag, naar zoekt kunnen juist ook door het MKB geleverd worden.

Concrete vraagstukken die passen binnen de thema’s van de Bouwagenda. 

Innovatiegericht inkopen

Programmamanager Innovatiegericht Inkopen Eva Kroonenberg liet zien hoe de gemeente Den Haag met marktpartijen co-creëert en innoveert, maar ook dat er nog veel moet gebeuren. Innovatie wordt nog onvoldoende als investering gezien; van standaard een percentage in het opdrachtbudget voor innovatie opnemen is nog geen sprake.

Belangrijkste conclusies

Vervolgens ervoeren de deelnemers door het spelen van de Bouwinnovatiegame onder leiding van Prof. Alfons van Marrewijk in een simulatieomgeving hoe lastig innoveren is en hoezeer samenwerking onderling van belang is. Dat leidde tot de belangrijkste conclusies van de middag:

Samenwerking loont - Je moet een drempel over, maar samen iets doen is de opmaat voor goede samenwerking. Gaandeweg ontstaat een cultuur van gunnen. En volledig open denken en je uitspreken leidt tot resultaat, iedereen heeft begrip voor wat gezegd wordt.
Marktexpertise vroeger betrekken - Diversiteit aan tafel werkt productief. Benut marktexpertise eerder in het proces en creëer daar ruimte voor (alternatieven toestaan). We moeten naar een andere benadering van EMVI toe, om meer ruimte te geven aan de aannemer


Innovatie moeten overheid en markt samen doen - Innovatie is voortaan alleen integraal markt en overheid samen problematiek oppakken en kennis uit verschillende invalshoeken bij elkaar brengen. Samen met elkaar werken aan een opdracht om er het beste van te maken; laten we het gaan doen in een project.

 


Bouwend Nederland en Gemeente Den Haag gaan samen aan de slag om deze conclusies concreet vorm te geven in projecten, waarin bouwers en gemeente samenwerken aan innovatie.

Video impressie

De marktdag bij de gemeente Den Haag is samengevat in een video-impressie:

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen