Skip to main content

MKB convenant in plan staatssecretaris

Het Open MKB Convenant staat voor ons voor het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen. De inkoopstrategie van betrokken partijen in de bouwketen biedt maximale ruimte voor inbreng van onderscheidend vermogen in technisch, kwalitatief, financieel, innovatief en procesmatig opzicht voor de oplossing van projecten.

Wat hebben we hiervan in 2018 gerealiseerd:

  • Heldere en concrete afspraken maken over toedeling van risico’s is ‘normaal’.
  • Vroegtijdige kennisdeling en -inbreng is geborgd in het proces.
  • OG geeft aan ON de gelegenheid om zijn vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van projecten.
  • OG heeft een daarbij passende inkoopstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de eigen organisatie.
  • De samenwerking leidt tot waardecreatie en kostenreductie.

Op 17 januari 2019 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Kwaliteit, Mona Keijzer, haar MKB-Actieplan toegelicht en aangegeven hoezeer zij de programmatische aanpak van het Open MKB Convenant met de gemeente Rotterdam prijst.

 

 

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen