Skip to main content

Volgende fase Groen-Blauw Schoolplein project

Het Bouwteam van het Groen-Blauw Schoolplein project op de Agnesschool heeft bijna de voorbereidingen afgerond. Het Uitvoeringplan is bijna klaar en de details worden momenteel uitgewerkt. Het eerste deel van de Uitvoering start tijdens de voorjaarsvakantie. Het Groen-Blauw Schoolplein project op de Agnesschool is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de stichting Rondom GWW. 

Tijdens de voorjaarsvakantie zullen de initiatiefnemers binnen Stichting Rondom GWW, de aannemers van Dijk en van der Werff, beginnen met het eerste deel van de realisatie van het Groen-Blauwe Schoolplein project op de Agnesschool.

Vanaf september 2019 is gewerkt aan een schetsontwerp van Waalpartners met input van de kinderen van de Agnesschool. Er is veel overleg geweest tussen gemeente Rotterdam, de Wijkraad, de directie van de Agnesschool en Stichting Rondom GWW. Dat resulteerde in december tot de goedkeuring van een voorlopig uitvoeringsplan. Met de uitwerking van van der Werff is het plan voorgelegd aan de gemeente, die ondertussen zijn goedkeuring heeft gegeven.

moestuin ontwerp

In de voorjaarsvakantie wordt door de uitvoerende bedrijven (aannemers van Dijk en van der Werff) met het eerste deel van het project gestart met de 'moestuin'. Er zal een transformatie gaan plaatsvinden van de huidige betonnen binnenplaats, naar een ruimte waar verschillende groepen van de school hun eigen moestuin kunnen onderhouden. Dit wordt het eerste deel van de vergroening, waarbij ook veel aandacht voor 'water' zichtbaar naar voren zal komen.

 voorplein ontwerp

In de tweede fase wordt het voorplein aangepakt met eveneens een grote groen-blauwe transformatie.

Dit Groen-Blauw Schoolplein project op de Agnesschool is tot standgekomen na een uitgeschreven prijsvraag op InfraTech 2019. Met medewerking van de gemeente Rotterdam, het waterschap Hollandse Delta en de stichting Rondom GWW is een samenwerking gestart om de ideeën van de kinderen van de winnende Agnusschool in een echt project om te zetten en uit te voeren.

Voortgang Groen-Blauw Schoolplein - juli 2019
Poster Schetsontwerp Agnesschool

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen