Skip to main content

Werkgroep SROI

De werkgroep Social Return on Investment (SROI) is in de zomer van 2020 tot stand gekomen met als doel om op een goede en gestructureerde manier duurzame loopbanen te verzorgen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit initiatief zorgt er niet alleen voor dat SROI-kandidaten aan de slag kunnen, maar trekt ook nieuwe vakkrachten aan voor aannemersbedrijven en zorgt ervoor dat de kaartenbak een stukje leger raakt voor gemeenten en opdrachtgevers.  

Om hiermee aan de slag te gaan, heeft er een verkenning plaatsgevonden om de belangen van diverse partijen te bespreken en te onderzoeken hoe de huidige situatie in elkaar zit. Aan de hand hiervan is het concept ontstaan om in Q2/Q3 van 2021 een eerste klasje op te starten met SROI-kandidaten. Hierin zullen zij een competentiegerichte opleiding volgen en getraind worden door een opleider. Vervolgens kunnen zij aan de slag bij een GWW-project, waarbij er deelcertificaten behaald kunnen worden. Om dit initiatief te laten slagen is het belangrijk dat er voldoende continuïteit is in de projecten waar de SROI-kandidaten geplaatst kunnen wordenOp deze manier zullen ze goed opgeleid worden om aan de slag te gaan, waardevoller worden voor de bedrijven en gemotiveerd blijven voor een duurzame loopbaan. Op deze manier wordt SROI namelijk ROSI (Return on Social Investment). 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het ontwikkelplan hiervoor uit te werken. Daarvoor wordt er onder andere gekeken naar de financiële doorkijk en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Het uiteindelijke droomresultaat is dat dit initiatief een groot succes wordt, dat de SROI-kandidaten instromen als vaste krachten bij de aannemersbedrijven en dat het breder uitgerold kan worden naar Drechtsteden en eventueel andere gemeenten. 

Heb je vragen over de werkgroep SROI? Neem contact op met Jan de Ruiter van Verheij Infra.