Ingenieursbureau Drechtsteden

Wij zijn ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). Het regionale ingenieursbureau voor (semi-) overheidsinstellingen in de Drechtsteden. Wij werken voor onze opdrachtgevers gemeenten Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam en Zwijndrecht. Ook werken we regelmatig voor gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht. In deze steden brengen wij jaarlijks zo'n 250 projecten en ideeën tot uitvoering voor zo'n 270.000 inwoners. Het is ons doel om projecten op een zo kwalitatief mogelijke manier en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren. Zo werken wij aan één Drechtsteden, waar inwoners fijn kunnen leven en verblijven.

Klant centraal
Afspraak is voor ons ook echt afspraak. Wij stellen de klant centraal en zijn transparant en open in onze werkwijze, van begin tot het eind. Wij staan garant voor de beste oplossing, de slimste weg en de duurzaamste technieken. Wij doen dit met kennis van onze partners en met de nieuwste technieken. Het doel is een zo groot mogelijke kwaliteit van product, proces, dienst en organisatie.

Toekomstbestendig
Onze medewerkers richten grond-, weg- en waterprojecten zo in dat ze toekomstbestendig zijn op het gebied van klimaatadaptatie en passen in de circulaire gedachte. Bij ieder project wordt bekeken hoe we nieuwe technieken kunnen toepassen om producten en grondstoffen te hergebruiken. Daarnaast is het IBD is altijd op zoek naar innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met 3D modelleren en data gestuurd werken om zo innovatieve ideeën samen te brengen en de stad nog slimmer en toekomstbestendiger te maken. Zo werken we aan de omgeving van morgen.

Uw contactpersoon

Joris van de Looij

Diensten

Wegen & verhardingen

Constructies & geotechniek

Inrichting & ontwerp openbare ruimte

Contracten & kosten

Directievoering & toezicht

Groen- & cultuurtechniek

Riolering & stedelijk water

Copyright 2020 © Rondom GWW

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen