Skip to main content

Versluys Groep

De Versluys Groep zorgt voor goede en veilige wegen in heel Nederland. Samen met onze dochters en deelnemingen bieden we alle disciplines om wegen te renoveren, nieuwe wegen aan te leggen, te frezen en belijnen.

Onze Verkeerstechniektak zorgt dat onze 150 vakmensen plus derden dit op een veilige manier kunnen doen en dat weggebruikers er zo min mogelijk last van hebben.

De toonaangevende Versluys Groep is innovatief, creëert waarde voor de klant, behoudt het ambacht en levert kwaliteit. De voorwaarde voor het leveren van een kwalitatief goed totaalproduct is samenwerking met de dochterondernemingen.

Versluys & Zoon treedt op als hoofdaannemer in de wegenbouw, Versluys Verkeertechniek verzorgt de veilige uitvoering van de werkzaamheden. Markeer Service Versluys Mouwrik zorgt voor de belijning en markering op het aangelegde asfalt en Freesbedrijf van der Steen is verantwoordelijk voor het correct verwijderen van het asfalt. Alle bedrijven zijn capabel, deskundig en VCA, ISO en BRL gecertificeerd.

Optimale samenwerking, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap zijn vanzelfsprekend in dit familiebedrijf dat al sinds 1898 bestaat. Loyaliteit en trouw bij de medewerkers zijn groot, degelijkheid en korte lijnen natuurlijk. De Versluys Groep hecht aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Houdt bij de bedrijfsvoering rekening met het individueel welzijn van de medewerkers, met goed opdrachtgeverschap richting leveranciers en onderaannemers, met de belangen van opdrachtgevers en de zorg voor het milieu. De Versluys Groep timmert op innovatief gebied ook flink aan de weg, zorgt met elf andere MKB wegenbouwers voor kennisontwikkeling en borging in het Asfalt Kennis Centrum (AKC). 

Uw contactpersoon

Edwin Angenent

Diensten

Verkeerstechniek

  • Verkeerskundig advies
  • Verkeersplannen
  • Verkeersontwerpen

Infra

  • Engineering
  • Tekeningen, bestekken & Contracten 
  • Kostenraming
  • Onderzoek & advies
  • Uitvoering & producten
  • Communicatie & ondersteuning