Skip to main content

Wallaard

Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos is een bedrijf dat werkzaam is in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw. Wij onderscheiden ons in de markt door onze veelzijdigheid in dienstverlening, waarbij onze opdrachtgever optimaal profiteert van de integrale werkwijze van het bedrijf.

Wij zijn ISO 9001, VCA**, FSC en BRL-7001  gecertificeerd en  staan op trede 5 van de CO2 Prestatieladder.

Uw contactpersoon

Michael van de Berkt

Diensten

Rioolvervanging
Elementen-, natuursteen- en asfaltverharding
Bouw- en woonrijpmaken
Houten-, kunststof- en stalen damwanden
Oevervoorzieningen
Parkaanleg
Ontwerpen, engineeren en realiseren van bruggen
Aanleg & vervanging betonnen bruggen en viaducten
Kademuren
Keermuren
Waterbergingen
Rioolgemalen
Civiele kunstwerken

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen