Skip to main content

Gemeente Dordrecht

Op 28 maart 2019 is er door de partners Gemeente Dordrecht en Stichting Rondom GWW een intentieovereenkomst getekend om de eerste stappen te zetten in samenwerking en toe te werken naar een Convenant.

De gemeente Dordrecht werkt samen met haar ketenpartners het Ingenieursbureau Drechtsteden en het Servicecentrum Drechtsteden aan ontwikkeling, realisatie, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de ontwikkeling van bouwlocaties.

De partners hebben geconstateerd dat:

 • De opgaven in de grond- weg- en waterbouw de komende jaren groot zijn, zoals beschreven in de Bouwagenda (debouwagenda.com) met onder meer de klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie en de vervangingsopgave van de infrastructuur;
 • De groeiagenda in de Drechtsteden zal leiden tot een verdere intensivering van de bouw;
 • De gemeente Dordrecht de ambitie heeft om tot de top 5 van MKB-vriendelijkste gemeenten te behoren;
 • Op de arbeidsmarkt gekwalificeerd personeel beperkt beschikbaar lijkt om de doelstellingen van de bouwagenda en de groeiagenda te kunnen realiseren;
 • Er binnen de keten nog hoge faalkosten worden ervaren en er op de huidige werkwijze nog onvoldoende in slagen om de werkzaamheden in 1x goed te kunnen realiseren;
 • De markt gebaat is bij meer inzicht en continuïteit van het aanbod van werk;
 • De gemeente een programma is gestart om de werkzaamheden in de buitenruimte samen met marktpartijen in 1 x goed te gaan uitvoeren;
 • Wij de verbetering in de samenwerking alleen kunnen realiseren als wij elkaar leren kennen, leren begrijpen, elkaar deskundigheid beter benutten en vervolgens ook samen de verschillende fasen van de bouwprojecten gaan evalueren en de uitkomsten van deze evaluaties onderling delen;
 • De aannemers en de gemeente er ook plezier in hebben en een eer in stellen om de samenwerking te verbeteren.

Ambitie

De ambitie van het Open MKB Convenant Dordrecht luidt als volgt:

De Gemeente Dordrecht en Stichting Rondom GWW hebben de ambitie uitgesproken om door publiek-private samenwerking processen van elkaar te willen verbeteren, innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen, hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen, de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen, het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren en het (sociaal-) maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, aanleg en onderhoud van de openbare ruimte in Dordrecht en voorbereiding van bouwprojecten te maximaliseren.

De volgende resultaten willen we met elkaar bereiken:

 • Wij zullen de kosten van projecten terugdringen door efficiënter en sneller te werken en verspilling tegen te gaan;
 • Wij zullen meewerken aan werkmethoden die de hinder voor burgers tijdens de uitvoering van werken zoveel mogelijk beperken;
 • Daar waar wij actief zijn, zullen wij de belanghebbenden waaronder burgers en bedrijven actief betrekken, waar mogelijk in ontwerp, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte;
 • Wij zullen zo veel mogelijk duurzame processen en technieken w.o. digitalisering introduceren en implementeren in onze activiteiten;
 • Wij zullen aan jongeren en andere instromers in de bouw opleidings- en ervaringskansen bieden om hen de talenten waarover ze beschikken in te zetten in de bouw.
Uw contactpersoon

Edwin van Dieën

Uw contactpersoon

Jan Booij

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw contactpersoon

Michel van Leemput

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw contactpersoon

Maurice Ellenbroek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen