Interview Gerard Murck

De komende weken gaan we in op het onderwerp Project Start Sessie (ook wel PSU). Hiervoor interviewen we drie verschillende projectleiders en experts over hun ervaringen met PSU’s binnen Buitenwerk Samen Sterk. Last, but not least in deze serie is het interview met Gerard Murck.

Bekijk en download hier het interview in PDF.

Gerard Murck is bedrijfsleider bij BAM Infra Regionaal: dé partner voor infrastructurele verbindingen in Nederland. Hij stuurt de projectleiders aan die zich bezighouden met het realiseren van infra regionale projecten in Zuid-Holland, Noord-Holland en klein stukje Flevoland. Je kan daarbij denken aan riolering, aanleggen van asfalt en rails, en het aanleggen en inrichten van straten. Gerard is ook lid van het dagelijks bestuur bij Stichting Rondom GWW Kring Rotterdam (Grond-, Weg-, Waterbouw). De Kring is een initiatief van MKB-bedrijven in de GWW die deelnemen in het programma Buitenwerk Samen Sterk. Het doel is om de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen te verbeteren.

Wat is jouw rol binnen Buitenwerk Samen Sterk en in de “Werkgroep Samenwerken”?

‘Onze projecten worden steeds uitdagender en de leefomgeving waarin we ze realiseren zijn vaak complex. Om alle marktpartijen in een vroeg stadium van een project te betrekken, is Buitenwerk Samen Sterk ontstaan. Een programma dat integraal aan de slag gaat met kennisoverdracht en toepassing op de projecten, gefaciliteerd door masterclasses, kennisteams en een aantal werkgroepen, waaronder de werkgroep Samenwerken. Hier onderzoeken we de meest efficiënte samenwerkingen om het beste resultaat te behalen binnen het afgesproken budget. 

Er worden nieuwe passende samenwerkingsvormen verkend voor het uitvoeren van de stadsopgaven. Met de werkgroep proberen we een beweging op gang te brengen die ervoor zorgt dat bepaalde thema’s binnen een project meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Denk daarbij aan duurzaamheid, veiligheid, digitalisering en het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit komt alleen tot zijn recht door in een vroeger stadium de marktpartijen in de voorbereiding te betrekken met contractvormen die hiertoe ruimte geven, zoals een bouwteam. 

Dat projectleiders van de gemeentelijke organisaties en marktpartijen zich laten leiden door een contract is eigenlijk heel ouderwets. We moeten daarin onze mentaliteit veranderen.

Wat ik nu zie is dat alle betrokken partijen te veel bezig zijn met het volgen van het contract. Het gevolg is dat de projectleiders van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever in overlegsituaties de focus leggen op wie verantwoordelijk is voor zaken die mis zijn gegaan. Zoals het te laat leveren van materiaal of andere onvoorziene omstandigheden, het niet goed nakomen van afspraken, of dat de omgeving te weinig betrokken is. Dat soort vingerwijzen frustreert het project en kan leiden tot meerwerk en onnodige kosten.’

Kan je een voorbeeld noemen van hoe die samenwerking er wel uit zou kunnen zien?

‘Het raamcontract Stadse Werken is een mooi voorbeeld van een lopend contract waarin we met een tiental bedrijven een overeenkomst zijn aangegaan om de riolering in de stad binnen een bepaalde periode te vervangen. Hiervoor gaat de marktpartij in een vroeg stadium in gesprek met de betreffende projectleider van de gemeente om het ontwerp, de haalbaarheid, planning en communicatie naar de omgeving en toepassen van thema’s te bespreken.

De werkgroep zag dat dit een vorm is waar al meer ruimte is om de samenwerking in een vroeg stadium te bespreken. Belangrijk is dat we ook leren van Stadse Werken en de inzichten meenemen in de markt- en aanbestedingsstrategie voor toekomstige projecten.

In de projectpraktijk is er soms sprake van druk die bij de uitvoerders en directievoerders ligt, en voelt niet iedereen zich veilig om zich uit te spreken als plannen niet werken. Het inhuren van een samenwerkingscoach, na gunning, die het voortraject bekijkt en onafhankelijk begeleidt, zou dat kunnen veranderen. Kortom: eerder en meer open samen communiceren, kan een hoop ellende voorkomen, maar daar moet de contractvorm wel ruimte voor bieden. 

Het vinden van passende contract-vormen, daar werken we met de werkgroep samenwerken aan.

Buitenwerk Samen Sterk loopt tot 2026: in die tussentijd moeten we deze vernieuwde samenwerking in ons DNA krijgen. Maar ook thema’s als duurzaamheid, veiligheid, SROI (Social Return on Investment) en digitalisering moet iedereen op het vizier hebben. De geluiden over de werkgroep zijn positief. Mensen weten van elkaar wat ze kunnen verwachten.’

Je had het eerder over een samenwerkingscoach. Wat kan de rol van een Project Start Sessie (PSU) zijn in een betere samenwerking?

‘De PSU is bedoeld om samen het gesprek aan te gaan voordat je aan een project begint. Geen lijstjes afwerken, maar eerst kennis maken. Wie ben je, wat kom je doen, wat verwachten we van elkaar en hoe kun je elkaar aanvullen? Wat zijn de risico’s en waar liggen kansen? 

Dat begint met een simpele kennismaking: kijken of de betrokken partijen goed bij elkaar passen en wat er van mensen verwacht wordt. Samen zorgen dat alles klopt voordat we aan de klus beginnen. Vaak zijn er zo’n zes tot acht mensen per project betrokken, zoals projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders en toezichthouders. De bedoeling is om meer samen het project te doen en elkaar aan te vullen, in plaats van elkaar te controleren.’

Haal dubbele taken eruit en doe geen onnodige controles die alleen maar tijd kosten. Kortom: als je aan de voorkant al meekijkt, kunnen we toekomstige problemen voor zijn.

Bekijk en download hier het interview in PDF.

Copyright 2020 © Rondom GWW

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen