Skip to main content

Dura Vermeer

Comfortabel en prettig leven en wonen. Een fijne plek om te werken. Snel en veilig van A naar B. Altijd met respect voor mens, milieu en maatschappij. Dat zijn de belangrijkste vraagstukken die ons dagelijks bezighouden en ons uitdagen tot vernieuwing, versnelling en verbetering. Met veiligheid op de eerste plaats en de ambitie om een plek in de top 3 van vernieuwers in de bouw te behouden.

We zijn geen nieuwkomers, maar al meer dan 160 jaar actief in bouw en infrastructuur. Als zelfstandig familiebedrijf. Dankzij ons vermogen om ons voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dankzij onze kunst om goed naar de klant te luisteren en deze centraal te stellen. Dankzij een identiteit met de kernwaarden veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid in beton gegoten. Dankzij ons vermogen om van buiten naar binnen te kijken en onze kernactiviteiten te verbinden met de wensen van de klant.

Wij ontwikkelen en realiseren projecten. In opdracht en voor eigen risico en rekening. Wij zoeken het vooral in samenwerking, omdat bij ons het geloof heerst dat alleen samen je toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven kunt bedenken en realiseren. Onze projecten zijn daar het bewijs van.

Onze activiteiten zijn gefundeerd op een solide financiële basis waar afspraak is afspraak geldt en een open en integere stijl van zaken doen de norm is. Daarbij willen we een gezond rendement en één van de meest succesvolle bedrijven in onze branche zijn. Om dit te bereiken werken wij voortdurend aan vier strategische prioriteiten, te weten het verbeteren van onze werkenresultaat, het verbreden van onze propositie, het versterken van onze organisatie en innovatie.

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste asset. We investeren daarom in thema’s als vitaliteit en diversiteit. Voortdurend werken we aan een optimale, stabiele en veilige werkomgeving, waar ruimte is voor individuele ambities, ondernemerschap, dialoog en we elkaar durven aanspreken hoe dingen beter of anders kunnen.

Uw contactpersoon

Ad Bruijns

Diensten

Bouw
Infrastructuur
Engineering
Dienstverlening