De Straad
Straten Transformeren Ruimtelijk Adaptief Aantrekkelijk Duurzaam

De StraaD van de toekomst is samen te vatten in vier thema’s:

  • Stad als spons: Door het creëren van verschillende vormen van waterberging in het publieke en private domein gecombineerd met infiltratie in de ondergrond via de straat wordt de wateropgave gereduceerd;
  • Groen met meerwaarde: Het toevoegen van groen in de straat zorgt naast een aangenaam aanzicht voor verkoeling, betere infiltratie mogelijkheden, zuiveren van lucht en water. Op kleine schaal is voedsel productie mogelijk;
  • Sociaal & flexibel: Er ontstaat een prettiger leef- en verblijfklimaat door gebruik te maken van duurzame, kwalitatieve materialen, door meer ruimte te maken voor verschillende gebruikers en door de omgeving ‘eigenaar’ te maken;
  • Efficiënte stromen: Het slim koppelen tussen verschillende vormen van energie, afval, kabels & leidingen levert een efficiënte straat die in potentie zelfvoorzienend is.

Copyright 2020 © Rondom GWW

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen