BIM
Digitalisering en Informatisering

Diverse maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, energie-transitie, waterberging en realisatie van smart city’s, zijn afhankelijk van digitalisering en informatisering in de bouw. Deze bouwopgave is omvangrijk en de huidige productiviteit te laag ten opzichte van andere sectoren.

Betere benutting van digitalisering en informatisering is een belangrijke ‘aanjager’ in het mogelijk maken van een productiviteitssprong. De oplossing schuilt niet in harder werken, maar in energie-efficiënter, duurzamer, slimmer en transparant werken. Deze sprong is nodig om de diverse maatschappelijke opgaven op tijd te realiseren. Door verdergaande digitalisering en informatisering wordt het voor de sector mogelijk om sneller te innoveren en de productiviteit substantieel te verbeteren. Denk aan industrieel bouwen, met prefabricage in de fabriek en plug-and-play op de bouwplaats. Maar ook aan het verhogen van de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld door langer comfortabel thuis te kunnen wonen door de inzet van slimme ICT en automatisering in woningen en openbare ruimte.

Om efficiency, proces en kwaliteit te vergroten, worden er veel verschillende initiatieven in de markt ontplooid op het gebied van digitalisering, maar de regie is beperkt en samenwerking niet optimaal. Al wordt er veel geïnvesteerd, bij opschaling loopt men tegen problemen aan (informatie-uitwisselingsproblemen, kennis en competenties blijven achter, de aanhaking van de wetenschappelijke wereld is ad hoc etc.). Hierdoor bereiken we niet de versnelling die mogelijk is. Dit moet verbeteren om meer waarde voor de maatschappij te creëren.

Copyright 2020 © Rondom GWW

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen