Open MKB Convenant
Innovaties bij Ketensamenwerking

Samenwerken vanuit vertrouwen

De ambitie van dit programma is het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen.

De inkoopstrategie van betrokken partijen in de bouwketen biedt maximale ruimte voor inbreng van onderscheidend vermogen in technisch, kwalitatief, financieel, innovatief en procesmatig opzicht voor de oplossing van projecten.

Wat hebben we hiervan bij de Stichting Rondom GWW in 2018 gerealiseerd:

  • Heldere en concrete afspraken maken over toedeling van risico’s is ‘normaal’
  • Vroegtijdige kennisdeling en -inbreng is geborgd in het proces
  • OG geeft aan ON de gelegenheid om zijn vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van projecten
  • OG heeft een daarbij passende inkoopstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de eigen organisatie
  • De samenwerking leidt tot waardecreatie en kostenreductie

Human Capital

Het aantrekken van de markt leidt tot een direct tekort van werknemers in onze branche. Zijn we als participanten binnen de Stichting aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers? Wat bieden we als opdrachtgever de toekomstige (jonge) collega’s en huidige excellente medewerkers? Zijn we innovatieve organisaties waar duurzame inzetbaarheid en leven-lang-leren centraal staan? Voor ons genoeg redenen om de noodzaak van een Human Capital Programma.

Om tot voldoende gekwalificeerd personeel te komen, moeten we in de regio gaan investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, opleidingen flexibel en vraag gestuurd maken, de vraagarticulatie verankeren en het inzetten op kennisontwikkeling en competenties. Sociale innovatie zal hierin ook een rol spelen, omdat dit naast technologische innovatie van belang is voor het aantrekkelijk zijn voor jonge medewerkers. Hiervoor is een keten brede aanpak nodig, waarin de regionale markt (Stichting), overheden en onderwijs (Triple Helix) samen komen tot agenda waarin de toekomstige opgaven samen opgepakt worden.

Copyright 2020 © Rondom GWW

Nog geen account? Registreer nu!

Inloggen