Skip to main content
  • Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid

  • Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid

  • Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid

  • Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid

  • Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid

Over ons

Stichting

Wij geloven in de noodzaak van gelijkwaardigheid in samenwerking binnen GWW projecten, waarbij marktpartijen de gelegenheid krijgen om vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen en de gemeenten groeien naar een regierol.

Door integraal kennis op onder andere duurzaamheid, klimaatadaptatie, mobiliteit, kwaliteitsborging en digitalisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen in projecten maken we ons klaar voor de toekomst!

Kring Rotterdam

Binnen Kring Rotterdam nemen meer dan 15 leden actief deel. Gezamenlijk verdiepen ze zich in diverse thema's om ervoor te zorgen dat de kennis in de GWW sector up to date blijft. Daarnaast is het ook belangrijk om deze thema's meteen toe te passen in pilotprojecten. 

Benieuwd naar wie er lid is van Kring Rotterdam en wat ze doen? Lees gauw verder.

Kring Dordrecht

Al meer dan 20 organisaties nemen actief deel aan Kring Dordrecht. Naast het uitdiepen van diverse thema's en onderwerpen, vindt er eens per maand een kringoverleg plaats om alle actualiteiten te bespreken. Zien ze nog kansen om zich ergens in te verdiepen of zijn er interessante initatieven ter inspiratie? Alles wordt gedeeld en besproken. 

Geïnteresseerd en wil je meer weten of Kring Dordrecht? Klik op onderstaande knop.

Laatste nieuws

Terugblik kennisessie Kring Dordrecht

Op 26 september heeft er weer een interessante bijeenkomst met deelnemers van Stichting Rondom GWW kenniskring Dordrecht plaatsgevonden.

Dit samenzijn stond in het teken van zowel een terugblik op de afgelopen maanden als een toelichting op de doelstelling en verwachtingen rondom de samenwerking. De energie en dynamiek in het samenwerken en kennis delen was een beetje weggezakt, maar is gelukkig weer helemaal terug. Er zijn prioriteiten gesteld en daarmee is ook het nut en de noodzaak om door te pakken met het jaarprogramma benoemd.

De prioriteiten voor de komende periode zijn bouwteams, better performance, werkgroep duurzaamheid, PR & communicatie.
Met een frisse blik vooruit staan er al weer 2 bijeenkomsten gepland in november. Hopelijk zien we elkaar dan weer.

Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid!

Lees verder

Interview Adrie Takx, Gebr. Van Kessel

Interview Adrie Takx, Gebr. Van Kessel

Naar aanleiding van de kennissessie kring Dordrecht met als thema "bouwteams" hebben we Adrie Takx geinterview.

Vertel eens iets over jezelf (wie ben je, waar werk je)!
Ik ben Adrie Takx, 60 jaar, getrouwd met Ella en we hebben 3 kinderen die al uitwonend zijn. Vanaf 1985 ben ik werkzaam in de wegenbouwbranche. Ooit begonnen als asfaltuitvoerder. En sinds 2007 werkzaam als bedrijfsleider. Na wat kleine uitstapjes ben ik weer terug op het oude nest, bij Gebr.Van Kessel. Gebr. Van Kessel is van oorsprong een wegenbouw bedrijf, daarnaast hebben we ook andere specialisaties: Sport en Cultuurtechniek, Bronbemaling en Onderhoud (Sportvelden, aanleg daktuinen en terreininrichtingen, drainage, bronbemaling en langdurige onderhoudsklussen) , en Speciale Technieken en Producten (onderhoud van kunstwerken, betonreparaties en voegovergangen). Gebr. Van Kessel was ooit een MKB, nu is het onderdeel van VolkerWessels.

Wat vind jij het leukste aan werken in de GWW sector?
Ik vind het heel leuk om dingen te maken en te realiseren met een team, zeker op wegenbouw gebied. Het is zichtbaar wat je doet. De laatste jaren vind ik vooral het werken met de mensen het leukst, het wegzetten van de juiste mensen op de juiste plek, zodat iedereen in zijn kracht staat voor het beste resultaat.

Hoe belangrijk is innovatie binnen de GWW sector/projecten voor jou?
Heel belangrijk. Op mijn verantwoordelijkheidsgebied “asfalt” zijn we heel vooruitstrevend. We kijken altijd hoe we het beter en duurzamer kunnen doen. We willen net dat ene stapje extra doen, de wereld beter maken en beter zijn dan de rest!

Innovaties en duurzaamheid wordt tegenwoordig ook gewaardeerd door de uitvrager merken we.

Wat heeft de kennissessie Kring Dordrecht bouwteams van 1 november j.l. jou hierin gebracht?
We zijn al vaak betrokken geweest vanuit de gemeente Dordrecht, dit heeft al tot meerdere successen geleid. Uiteraard ook tot leerpunten. Het draait om samenwerken, we moeten het gezamenlijk doen. Samen optrekken met respect voor een ieders belangen. Daar werd goed bij stil gestaan tijdens de bijeenkomst, zowel vanuit de opdrachtgever als de markt. We moeten met elkaar de positieve aspecten van elkaar benoemen.
En gun elkaar tijd. Tijd om elkaar te leren kennen, de belangen goed af te wegen en dan de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Het is nog wel een beetje zoeken: wat is de beste manier? Niet elk project is hetzelfde en niet overal past het beste, dus we moeten tussendoor bijsturen.

Heb je tips voor een volgende bijeenkomst?
Het is belangrijk om aan de slag te gaan met hetgeen wat eerder opgehaald is. Er moet opvolging komen, het momentum moet worden vastgehouden. Doorpakken met elkaar!
Hier heb je zeker kartrekkers voor nodig, maar het moet gedragen worden door de brede groep. We moeten in actie komen, mede daarom heb ik mij opgegeven voor het project bouwteams. Laten we van elkaar leren om elkaar te vinden in elkaars belangen.

Welke oproep wil je doen of boodschap zou je je collega’s en partners mee willen geven?
We mogen onszelf kwetsbaar opstellen. Wees transparant over jouw belang. Gun elkaar tijd om een goede planning te maken. En laten we iets meer tijd pakken in het begin van een project om vervolgens goed en doordacht aan de slag te gaan. Vaak weet de gemeente zelf goed wat ze willen, technisch buiten. Maar mijn oproep is: betrek de markt bij de planning en optimalisatie van de buitenruimte.

Waar ben je het meest trots op?
De innovatiestrook op de A58 van Rijkswaterstaat. Hier hebben we in één project 8 innovaties laten samenkomen. Hier kregen wij de ruimte om echt met die innovaties aan de slag te gaan en te realiseren.
Ook op wat we doen met asfaltmengsels ben ik trots. Hier zijn wij op een duurzame manier aan het produceren. Dit tot een succes zien komen, daar word ik blij van!

Voor wie in de GWW sector heb jij een vraag?
We moeten elkaar niet verliezen. Laten we respect hebben voor elkaars belangen. Spreek deze uit en wees er open en eerlijk in. Zo ontstaat er begrip en kom je samen verder. Helaas gaat het hier nog steeds wel eens mis. Met de juiste energie en de juiste tijd vooraf kom je verder!

Lees verder

Interview Paul van Esch, Gemeente Dordrecht

Interview Paul van Esch, Gemeente Dordrecht

Naar aanleiding van de kennissessie kring Dordrecht over bouwteams hebben we Paul van Esch geïnterviewd.

Vertel eens iets over jezelf (wie ben je, waar werk je)!
Ik ben Paul van Esch, werkzaam voor de gemeente Dordrecht sinds 2016. Ik ben gestart bij Stadsbeheer, later werd dit Stadsbeheer & Stadsontwikkeling. Momenteel vervul ik 3 rollen: Ik ben teamleider water en riolen. Daarnaast de rol van opdrachtgever groot onderhoud rioolvervanging en wegen. En we streven naar het zo integraal aanleggen van de openbare ruimtes. Dat is mijn 3e rol: lid van opgaveteam groen-blauw (klimaat, biodiversiteit en gezond bewegen).

Wat vind jij het leukste aan werken in de GWW sector?
Ik ben opgeleid als stedenbouwkundige. Mijn focus lag in het begin vooral op het creatieve en sociale vlak. Later bij de gemeente Eindhoven heb ik gezien dat het een hele kunst is om daadwerkelijk een buitenruimte en leefomgeving te maken. En dit vond ik erg leuk. Zo ben ik in de GWW terecht gekomen. Je kan snel resultaat zien, het is heel hands-on en je bent bezig met facetten van uitvoering tot beleid. Het werk is zichtbaar, dat vind ik mooi!

Wat speelt er momenteel op het gebied van duurzaamheid binnen Dordrecht?
Actuele onderwerpen zijn energie en recycling. Het opwekken van alternatieve energie en het beperken van energieverbruik (bewoners daarbij helpen). En wat betreft recyclen kijken we continue hoe we restproducten kunnen hergebruiken of volledig kunnen voorkomen. Alle straten zijn bijvoorbeeld gelegd met gebakken materiaal. Er kan nog wel meer sturing op duurzaamheid richting GWW sector vind ik. We onderschrijven veel ambities en goede intentie overeenkomsten, dus de wil is er!

Wat heeft de kennissessie bouwteams Kring Dordrecht jou gebracht? Wat waren voor jou de belangrijkste uitkomsten?
Aanvankelijk was ik sceptisch om voor de 3e keer het onderwerp bouwteams te bespreken. Maar het was uiteindelijk een goede sessie, mede doordat we veel ruimte hebben gegeven aan de markt om mee te denken. Wat zijn belangrijke criteria voor hen, wat kan het extra opleveren met elkaar?

Heb je tips voor een volgende bijeenkomst?
Meer bespreken dan alleen bouwteams. Duurzaamheid is een mooi onderwerp bijvoorbeeld. En het bezoeken van aannemers. Dit om hen meer in positie te brengen en het enthousiasme aan te wakkeren om hiermee elkaar hopelijk te inspireren.
De werkgroepen moeten meer de resultaten gaan tonen, laat zien wat er gedaan wordt.

Daarnaast lijkt het mij zinvol om in de toekomst nutsbedrijven, corporaties en waterschappen te betrekken bij de bijeenkomsten.

Uit ervaring weet ik dat er een zorg zit bij aannemers dat als zij zich kritisch uiten tijdens de bijeenkomst dit in hun nadeel kan werken. Dit is zonde, we willen graag opbouwende kritiek ontvangen. We willen met elkaar de hele keten verbeteren. Hopelijk groeit het vertrouwen nog van alle kanten.

Wat is er voor nodig om dit vertrouwen te laten groeien?
Vaker samenkomen, elkaar ruimte geven om mee te denken en kritiek te geven. Er mogen meningsverschillen zijn, zonder dat dit impact heeft op de zakelijke relatie. Constructief met elkaar werken, zakelijk blijven met als resultaat verbetering.

Welke oproep wil je doen of boodschap zou je je collega’s en partners mee willen geven?
De prijzen stijgen en er zijn grote bezuinigingen op komst. Er is dus creativiteit nodig om goed met kosten en innovaties om te gaan. Mogelijk gaan we vanuit de gemeente Dordrecht temporiseren. Of bepaalde dingen niet (meer) doen. Hierbij de oproep aan de GWW sector om creatief mee te denken hierin. Misschien biedt het ook juist nieuwe mogelijkheden voor de sector.   

Voor wie in de GWW sector heb jij een vraag? En wat is dat?
Zijn er voorbeelden van goede ervaringen met bepaalde opdrachtgevers waar ik van kan leren als opdrachtgever. Waar de aannemer dus mee geholpen is en wat prettig werkte.

En welke innovaties zijn er in de markt?

 

 

Lees verder