Skip to main content

Wie zijn we?

Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB-bedrijven uit de omgeving van Rotterdam en Dordrecht. Samen met de gemeente Rotterdam is het 'MKB Convenant' afgesloten en met de gemeente Dordrecht een intentieovereenkomst. Hierin is afgesproken om samen kennis te delen en te ontwikkelen en om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte van beide gemeenten.

Wij geloven in de noodzaak van een gelijkwaardige samenwerking binnen GWW-projecten, waarbij marktpartijen de gelegenheid krijgen om vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen en de gemeenten groeien naar een rol om regie te pakken.

Door met elkaar kennis te ontwikkelen op thema's als duurzaamheid, klimaatadaptatie, mobiliteit, kwaliteitsborging en digitalisatie en dit toe te passen in projecten maken we ons klaar voor de toekomst!

Het bestuur van Rondom GWW bestaat uit de volgende leden:

 • Colinda den Dijker
 • Karel Ossewaarde | Gebiedsmanagers
 • Gerard Murck | BAM
 • Patrick van Wijngaarden | Versluys Groep
 • Sietse Hogenes | Van Dijk
 • Gerard van den Burger | Dura Vermeer
 • Jan Wim van Wijngaarden | Kuipers Infra

Hoe werken we?

Niet de slimste teams behalen het beste resultaat, maar teams die het beste kunnen samenwerken! Om die reden hebben wij de kring Dordrecht en Rotterdam opgericht waarbij markpartijen en gemeenten gezamenlijk de samenwerking in projecten willen verbeteren. Binnen deze kringen werken wij met masterclasses, kennistafels, kennisteams, werkgroepen en pilotprojecten om kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen. Deze werkwijze draagt bij aan onze kernwaarden: samenwerken, proactief, daadkrachtig, vernieuwend en vertrouwen.

Interesse in onze aanpak of benieuwd hoe je onderdeel kan worden van een Kring?

MKB Convenant

Dit gedachtegoed is ondergebracht in een Open MKB Convenant waarbij de volgende ambities geformuleerd zijn:

 • Publiek-private samenwerking c.q. processen verbeteren;
 • Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in passen;
 • Hinder voor burgers en bedrijven verminderen;
 • De verspilling in routinematig inkopen terugdringen;
 • Kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeteren;
 • (Sociaal-)maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling;
 • Bouw en onderhoud van de openbare ruimte maximaliseren.

Kortom: Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!

Participatie in Stichting Rondom GWW is niet alleen voorbehouden aan MKB-bedrijven uit Rotterdam en Dordrecht. MKB-bedrijven uit andere regio's zijn welkom om zich aan te sluiten bij dit initiatief en kringen te vormen rond een lagere overheid in Nederland. Inmiddels zijn er al initiatieven voor 5 regiokringen.