Skip to main content

Kennisteams

Een kennisteam is een team van marktpartijen die een bepaalde expertise hebben. Zij kunnen met de opdrachtgever sparren op de scope, doelstelling en gewenste contract- en aanbestedingsvorm van een concreet project.

Heb je interesse of wil je meer informatie verkrijgen over de kennisteams?

Diverse GWW disciplines binnen de Kringen zijn:

  • Wegen, grijsbestek, riolegingen, BWRM, bodemsanering
  • Cultuurtechniek, sport-, speel en recreatievoorzieningen
  • Gemalen, persleidingen, K&L werkzaamheden, singelverbindingen en duikers
  • Kleinschalig baggerwerk, grootschalig baggerwerk inclusief oever- en bodembescherming, groot grond verzet
  • Spoor-, tram- en metro werkzaamheden
  • Bruggen, beton- en staalconstructies, kademuren, glooiingen en steigers