Skip to main content

Masterclasses

Diverse masterclasses worden gegeven om de integrale kennisoverdracht en vaardigheden te ontwikkelen om tot een verbeterde samenwerking te komen. Bij deze masterclasses gaat het vooral om competentieontwikkeling en vaardigheidsleer. 

Heb je interesse of wil je meer informatie verkrijgen over een masterclass?

Grip op Samenwerken

Binnen een succevol en effectief team heeft men vertrouwen in elkaar, gaat men openlijk de strijd aan over ideeën, steunt men genomen besluiten en actieplannen, spreekt men elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten en concentreert men zich op het behalen van de collectieve resultaten.

De interactieve masterclass 'Grip op Samenwerken' in de GWW keten is gebaseerd op het model van Lencioni. Hierbij is het van belang om te focusen op vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten. Daarnaast legt de masterclass de koppeling naar o.a.:

  • het leren van en over elkaar;
  • zelfreflectie, transparantie, samenwerken, verantwoordelijkheid en initiatieven nemen;
  • inzicht vergroten in het eigen gedrag, de kenmerken ervan en het effect daarvan op de in- en externe samenwerking;
  • open houding en focus op resultaat;
  • individuele- en team verantwoordelijkheid;
  • effectief leiderschap.

Samenwerking in Bouwteams

In de GWW-sector is steeds meer aandacht voor het 'Bouwteam'. Het bouwteam is een samenwerkingsvorm waarbij de opdrachtgever en de aannemer samen een project uitwerken. Deze samenwerkingsvorm beoogt voor beide partijen voordelen op te leveren door betere benutting van elkaars sterke punten. Voor een project kan een bouwteam besparing van tijd en geld opleveren en van positieve invloed zijn op de kwaliteit en leiden tot duurzame en innovatieve oplossingen.

De masterclass 'Samenwerking in Bouwteams' focust zich op het geven van handvatten en duidelijkheid in het werkkader om Bouwteams daadwerkelijk naar een hoger plan te brengen. In de masterclass wordt er gekeken naar o.a.:

  • basisprincipes van een bouwteamovereenkomst en andere manieren van vroegtijdige samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer;
  • de belangrijkste aandachtspunten bij het aanbesteden van een bouwteam en het inschrijven op een bouwteamopdracht;
  • de verschillende processtappen die worden doorlopen om tot een bouwteam samenwerking te komen en deze samenwerking voort te zetten in de realisatiefase van het project;
  • begrip van welke houding en gedrag voorwaarde zijn voor een succesvolle samenwerking in een bouwteam.